Щодо проведення документальних позапланових невиїзних перевірок

TAXman, 21 травня

Статтею 78 Податкового кодексу України (ПКУ) визначено порядок проведення документальних позапланових перевірок.

Так, документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин:

  • за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби (ДПС), якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит податкового органу протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту;
  • платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію або розрахунки;
  • платником податків подано органу ДПС уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який раніше перевірявся;
  • виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях і не надані відповідні пояснення;
  • платником податків подано заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження;
  • розпочато процедуру реорганізації або припинення платника ;
  • платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість і від'ємне значення з ПДВ становить більше 100 тис. гривень.
  • у разі отримання інформації про ухилення податковим агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, а також здійснення особою господарської діяльності без державної реєстрації.

Тривалість перевірок, визначених у статті 78 цього Кодексу не повинна перевищувати 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів, для фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників, відкритих рахунків - 3 робочі дні, інших платників податків - 10 робочих днів.

Пунктом 78.4 статті 78 Кодексу встановлено, що право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Відповідно до пункту 78.5 статті 78 Кодексу документальна позапланова невиїзна перевірка здійснюється у порядку, передбаченому статтею 79 Кодексу.

Так, відповідно до пункту 79.2 статті 79 Кодексу документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу ДПС виключно на підставі рішення керівника органу податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Присутність платника податків під час проведення невиїзної перевірки не обов’язкова.

Звертаємо увагу, що надіслання у розумінні цієї норми передбачає лише направлення адресатові (платникові) листа з повідомленням про вручення.

Виконання умов цієї статті надає посадовим особам органу ДПС право розпочати проведення документальної невиїзної перевірки.

Отже, посадові особи органу ДПС мають право приступити до проведення документальної позапланової невиїзної перевірки платника податків на підставі рішення керівника органу ДПС, оформленого наказом, та лише за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення такої перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

 

Новий коментар

Я не спамер: введите суму 3+2


 

Від авторів блогу

Про блог — прочитайте перед початком

Замовити консультацію - з питань ведення бізнесу чи оподаткування

Відповіді на питання - вже розвязано 43 питань

Володимир Тихонов - мій профіль на Google+


 
 

Бизнес форум

Последние темы:

Смарт браслет
15 серпня, 1 ответа