Реєстрація та перереєстрація торговельних марок

TAXman, 21 листопада

Одним із найважливіших аспектів успішної господарської діяльності підприємства є використання торговельних марок (товарного знаку).

Торговельна марка (англ. trademark) – це позначення або знак, по якому товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Такими позначеннями можуть бути слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. У світі вже зареєстровано більше 20 млн. знаків і ця кількість постійно збільшується. Як передбачено ст. 420 ЦКУ, торговельні марки є об'єктами інтелектуальної власності. Основним законодавчим документом, який регулює відносини, що виникають у зв'язку із придбанням і реалізацією права власності на торговельну марку, є Закон «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.93 р. № 3689-XII.

Відповідно до цього Закону правова охорона знаків для товарів і послуг надається на підставі їх державної реєстрації.

Державна реєстрація надає нам право виключної власності на нашу торговельну марку. Після реєстрації ми стаємо її власником, а торговельна марка – нашою власністю. Є й інші переваги використання торговельної марки:

  • рекламування тільки ТМ набагато дешевше, ніж реклама продукції чи послуг
  • є можливість продажу або часткової передачі прав на зареєстровану ТМ
  • можна використати права власності як інвестицію (внесок у статутний фонд)
  • можна зареєструвати доменне ім'я (назва сайту) у доменній зоні першого рівня (зона UA).

Згідно з п. 4 ст. 16 Закону № 3689-XII використанням торговельних марок визнається:

- нанесення її на товар, для якого марку зареєстровано, на упаковку, в якій перебуває такий товар, вивіску, нашивку, бирку, етикетку або інший прикріплений до товару предмет; зберігання товару з нанесеним знаком з метою продажу такого товару;

- використання її при пропонуванні й наданні будь-якої послуги, для якої марку зареєстровано;

- використання її в діловій документації, рекламі, мережі Інтернет, у тому числі доменних іменах.

Згідно з ст. 5 Закону № 3689-XII право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Термін дії свідоцтва становить 10 років від дати подачі заявки й продовжується щоразу на 10 років за клопотанням власника свідоцтва.

Для реєстрації потрібно подати заявку в патентне відомство України - Інститут промислової власності (Укрпатент). Через 1 - 2 місяці ви одержуєте рішення експертизи "Про встановлення дати подачі заявки". Права на торговельну марку починають діяти безпосередньо з цієї дати. Такий документ дає заявникові право маркірувати заявлене позначення міжнародним маркіруванням ТМ. Це означає, що дана торговельна марка знаходиться на розгляді державної експертизи і попереджають конкурентів і споживачів про охорону торговельної марки законодавством України.

Через 12 місяців після подачі заявки ви одержуєте "Рішення експертизи про відповідність матеріалів заявки на реєстрацію торговельної марки (товарного знаку) статті 7 Закону" (результат проведення формальної експертизи).

Через 13 місяців після подачі заявки Ви одержуєте "Рішення експертизи про реєстрації торговельної марки (товарного знаку) і можливості видачі вам охоронного свідчення України на знак для товарів і послуг" (результат проведення кваліфікаційної державної експертизи).

Після цього, протягом 2 місяців здійснюється процедура внесення до Державного реєстру знаків для товарів і послуг інформації про вашу зареєстровану торговельну марку і публікація зведень в офіційному бюлетені України "Промислова власність". Після одержання охоронного свідоцтва на знак для товарів і послуг, його власник має право проставляти поруч із зареєстрованою торговельною маркою (товарним знаком) міжнародне маркірування R, що вказує на те, що дана торговельна марка (товарний знак) зареєстрована на території України й охороняється чинним законодавством. Процес реєстрації торговельної марки можна прискорити до 3-4 місяців, оплативши збір за прискорену процедуру.

Вартість реєстрації складає майже 2,5 тис. грн., за прискорену процедуру - 4,5 тис. грн.

Передача майнових прав інтелектуальної власності

Статтею 1114 Цивільного кодексу України (ГКУ) установлено, що факт передачі виняткових майнових прав інтелектуальної власності (підтвердженням якого є договір про передачу таких прав,) підлягає державній реєстрації. При укладанні договору про передачу права власності на знак правонаступник одержує від власника усі права (або ж їх частину) щодо товарів або послуг, для яких знак зареєстрований.

Для сторін, що укладають договір, він набирає сили з моменту його підписання. Для органів виконавчої влади, судових органів, договір вважається дійсним після внесення до Реєстру і публікацій зведень про договір в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності «Промислова власність».

Передача права власності на знак може бути здійснена як на платної, так і безкоштовній основі.

Передбачена також можливість часткової передачі права, здійснення якої можливо тільки при дотриманні наступних умов:

- знак зареєстрований щодо декількох товарів або послуг;

- вона здійснюється шляхом поділу неоднорідних товарів і/або послуг і передачі їхньої частини правонаступникові.

Тоді правонаступник може одержати свідоцтво України на знак для товарів і послуг, сплативши у встановленому порядку мито за його видачу.

Вимоги до договору передачі виняткових майнових прав на торговельну марку

Вимоги до оформлення і комплектності документів, що подаються до Державного департаменту інтелектуальної власності, викладені в Інструкції про подачу, розгляд, публікацію і внесення до реєстру зведень про передачу права власності на знак для товарів і послуг і видачі ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 р. № 576, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 серпня 2001 р. № 718/5909.

Законодавством визначені обов'язкові умови і реквізити договору.

Договір вважається дійсним, якщо він складений у письмовій формі і підписаний сторонами. Передача права може здійснюватися тільки в межах терміну дії свідоцтва.

У договорі обов'язково вказуються:

  • сторони договору (для ю/о – повне найменування і його місцезнаходження, для ф/о – прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання);
  • номер свідоцтва України на знак для товарів і послуг;
  • предмет договору, у якому необхідно задекларувати бажання власника передати своє право і згода правонаступника прийняти це право;
  • перелік товарів або послуг із указівкою класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТУ), на які поширюється передача права;
  • підпису сторін (від імені юридичної особи договір повинний бути підписаний особою, що має відповідні повноваження);
  • дата підписання договору.

Підписання договору свідчить про зміну власника знака.

Разом із заявою надаються три екземпляри договору або нотаріально завірена виписка з договору, а також документ, що підтверджує сплату відповідного збору.

 

Новий коментар

Я не спамер: введите суму 8+7


 

Від авторів блогу

Про блог — прочитайте перед початком

Замовити консультацію - з питань ведення бізнесу чи оподаткування

Відповіді на питання - вже розвязано 43 питань

Володимир Тихонов - мій профіль на Google+


 
 

Бизнес форум

Последние темы:

Смарт браслет
15 серпня, 1 ответа