Спрощена система оподаткування для фізичних осіб

TAXman, 11 лютого

Внесені зміни до Податкового кодексу України (ПКУ) передбачають поділ всіх платників єдиного податку (ЄП) на чотири групи (залежно від виду діяльності, граничної чисельності працюючих та обсягу отримуваного доходу). Перші три групи включають лише фізичних осіб, четверта – тільки юридичних. Докладніше зупинимось на фізичних особах – підприємцях (ФОП).

Перша группа

Платники : ФОП, які здійснюють тільки роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню (п. 291.7 ПКУ).

Умови : Не використовується праця найманих осіб. Обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 150 тис. грн.

Ставка податку : від 1 до 10 % розміру мінімальної заробітної плати.

Податковий період : календарний рік.

Друга група

Платники : ФОП, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам ЄП або населенню, виробництво або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства . У цю групу не входять підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005).

Умови : не використовується праця найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб. Обсяг доходу не перевищує 1 млн. грн .

Ставка податку : від 2 до 20 % розміру мінімальної заробітної плати.

Податковий період : календарний квартал.

Третя група

Платники : інші ФОП.

Умови : не використовується праця найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб. Обсяг доходу не перевищує 3 млн. грн.

Ставка податку : 3 % доходу – у разі сплати ПДВ. 5 % доходу – у разі включення ПДВ до складу ЄП.

Податковий період : календарний квартал.

Різниця по видах діяльності між 2 та 3 групами не дуже очевидна. Кінцеве рішення приймають місцеві органи державної влади, затверджуючи відповідні переліки КВЕДів. Як показала практика, переважна більшість видів діяльності віднесена до 3 групи, від якої і очікують більших надходжень до бюджету.

При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником ЄП – фізичною особою, не беруться до уваги наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

Як позитив зазначимо, що скасовано пп. 139.1.12 ПКУ, який забороняв платникам податку на прибуток відносити на витрати вартість товарів, робіт і послуг, отриманих від платників ЄП. Проте, скористатися цією нормою зможуть лише платники ЄП третьої групи та юридичні особи (4 група).

Платники ЄП повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) винятково в грошовій форм. Платники ЄП – фізичні особи звільняються від застосування РРО.

Що не платимо

Платники ЄП звільняються від обов'язку нараховувати, сплачувати та подавати податкову звітність з таких податків і зборів:

– податку на доходи фізичних осіб у частині доходів, що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи;

– земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;

– збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

– збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

У разі ввезення товарів на митну територію України податки, збори та митні платежі вносяться платником ЄП на загальних підставах. На загальних підставах сплачується і єдиний соціальний внесок.

Обмеження

Не можуть бути платниками ЄП суб'єкти господарювання , які здійснюють такі види діяльності:

 • діяльність з організації, проведення азартних ігор;
 • обмін іноземної валюти;
 • виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу пально-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива і столових вин);
 • видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, в тому числі органогенного утворення;
 • видобуток, реалізацію корисних копалин;
 • діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами;
 • діяльність з управління підприємствами;
 • діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;
 • діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
 • діяльність з організації, проведення гастрольних заходів.

Також платниками ЄП не можуть бути ФОП, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара; житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 кв.м.; нежитлові приміщення (споруди, будівлі) або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 кв.м.

Сплата податку

Платники ЄП 1 та 2 груп сплачують цей податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Вони можуть внести суму ЄП за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більше як до кінця поточного звітного року. Платники ЄП третьої групи сплачують ЄП протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Несплата (неперерахування) ФОП – платниками ЄП, визначеними в пп. 1 і 2 п. 291.4 ПКУ, авансових внесків податку тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 % ставки ЄП, обраної такими платниками.

Дохід платника ЄП

Доходом для ФОП вважається дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та безготівковій). Проте до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Датою отримання доходу є дата:

– надходження коштів на поточний рахунок (у касу) платника ЄП;

– списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності;

– фактичного отримання платником ЄП безоплатно одержаних товарів (робіт, послуг).

Звітність

Платники ЄП групи 1 подають до органу ДПС податкову декларацію у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, а груп 2, 3 та 4 – для квартального податкового (звітного) періоду.

Перехід на спрощену систему

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до органу ДПС заяву.

Новостворені ФОП, що обирають умови групи 1 або 2, подають заяву до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація. Платником ЄП вони вважаються з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника ЄП.

Новостворені ФОП, що обирають умови групи 3 або 4, подають заяву до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація. Платником ЄП вони вважаються з дня їх державної реєстрації.

Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів подає заяву не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу (один раз протягом календарного року). Платником ЄП вважається з першого числа наступного календарного кварталу.

Перехід на спрощену систему оподаткування може бути здійснений за умови, що протягом календарного року, який передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, такий суб'єкт дотримувався вимог, установлених в п. 291.4 ст. 291 ПКУ. До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

У разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності платники ЄП груп 1 та 2 подають заяву не пізніше 20 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни, а платники груп 3 та 4 – разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

Законом від 20.10.2011 про внесення змін до ПКУ прийнято такі зміни щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва та спрощення адміністративних процедур:

 • надано фізичним особам – платникам єдиного податку право реєструватись платниками ПДВ;
 • скасовано 50-відсоткову надбавку, що застосовується до фіксованих ставок єдиного податку за кожного найманого працівника;
 • скасовано щорічне оформлення свідоцтва платника єдиного податку (згідно з діючим законодавством заява на застосування спрощеної системи оподаткування подається щорічно);
 • скасовано авансові внески для платників єдиного податку, які сплачують податок за відсотковими ставками. Податок сплачуватиметься за даними декларації;
 • надано право фізичним особам, які не використовують працю найманих осіб, не сплачувати єдиний податок на час відпустки протягом календарного місяця, а також хвороби, підтвердженої лікарняним листком, якщо вона триває календарний місяць і більше;
 • встановлено для фізичних осіб - платників єдиного податку (за винятком тих, які є платниками ПДВ) обов’язок щодо ведення книги обліку доходів (без обліку витрат).

 

Новий коментар

Я не спамер: введите суму 6+6


 

Від авторів блогу

Про блог — прочитайте перед початком

Замовити консультацію - з питань ведення бізнесу чи оподаткування

Відповіді на питання - вже розвязано 43 питань

Володимир Тихонов - мій профіль на Google+


 
 

Бизнес форум

Последние темы:

Печь булерьян в дом
21 вересня, 1 ответа
Как Открыть Футбольную Школу
20 вересня, 1 ответа
IP телефония
20 вересня, 1 ответа