Штрафні (фінансові) санкції за порушення податкового законодавства

TAXman, 05 лютого

Податковим Кодексом України (ПКУ) із 01.01.2011 передбачено такі штрафні (фінансові) санкції.

1. Підстава : п. 117.1 ПКУ

Склад порушення – неподання у строки та у випадках, передбачених ПКУ, заяв або документів для взяття на облік у відповідному органі ДПС, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності.

Розмір штрафної (фінансової) санкції (ш/с) :

– на самозайнятих осіб у розмірі 170 грн. (повторно протягом року - 340 грн. )

– на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність (далі – юридичні особи) – 510 грн. (повторно протягом року - 1020 грн. ).

2. п. 118.1 ПКУ

Неподання банками або іншими фінансовими установами відповідним органам ДПС в установлений ст. 69 ПКУ строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків.

Розмір ш/с : 340 грн. за кожний випадок неподання або затримки.

3. п. 118.2 ПКУ

Здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного органу ДПС про взяття рахунку на облік в органах ДПС.

Розмір ш/с : 10 % сумиусіх операцій за весь період до отримання такого повідомлення, здійснених з використанням таких рахунків (крім операцій з перерахування коштів до бюджетів або державних цільових фондів), але не менш як 850 грн.

4. п. 118.3 ПКУ

Неповідомлення фізичними особами – підприємцями та особами, що проводять незалежну професійну діяльність, про свій статус банку або іншій фінансовій установі при відкритті рахунку

Розмір ш/с : 340 грн. за кожний випадок неповідомлення

5. п. 119.1 ПКУ

Неподання або порушення порядку поданняплатником податків інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Розмір ш/с : 85 грн. (повторно протягом року - 170 грн.).

6. п. 119.2 ПКУ

Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку (податковий розрахунок за ф.№1ДФ) .

Розмір ш/с : 510 грн. (повторно протягом року - 1020 грн.).

7. п. 119.3 ПКУ

Оформлення документів, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків, або з використанням недостовірного реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім випадків, визначених п. 119.2 ПКУ

Розмір ш/с : 170 грн.

8. п. 120.1 ПКУ

Неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків).

Розмір ш/с : 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання (повторно протягом року - 1020 грн.).

9. п. 120.2 ПКУ

Невиконання платником податків вимог, передбачених абз. 2 п. 50.1 ПКУ, щодо умов самостійного внесення змін до податкової звітності.

Розмір ш/с : 5 % від суми самостійно нарахованого заниження податкового зобов'язання (недоплати). При самостійному донарахуванні суми податкових зобов'язань інші штрафи, передбачені ПКУ, не застосовуються (абз. 3 п.120.2. ПКУ).

10. п. 121.1 ПКУ

Незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених ст. 44 ПКУ строків їх зберігання (не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності) та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю.

Розмір ш/с : 510 грн. (повторно протягом року - 1020 грн.).

11. п. 122.1 ПКУ

Несплата (неперерахування) фізичною особою – платником єдиного податку авансових внесків єдиного податку в порядку та у строки, визначені ст. 295 ПКУ (для 1та 2 групи).

Розмір ш/с : 50 % від ставки податку.

12. п. 123.1 ПКУ

Якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставах, визначених пп. 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 ПКУ.

Розмір ш/с : 25 % суми визначеного податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного відшкодування (повторно протягом 1095 днів - 50 % суми нарахованого податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного відшкодування).

13. п. 123.2 ПКУ

Використання платником податків (посадовими особами платника податків) сум, що не сплачені до бюджету внаслідок отримання (застосування) податкової пільги, не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із законом з питань відповідного податку, збору додатково до штрафів, передбачених п. 123.1 ПКУ.

Розмір ш/с : стягнення до бюджету суми податків, зборів, що підлягали нарахуванню без застосування податкової пільги. Сплата штрафу не звільняє таких осіб від відповідальності за умисне ухилення від оподаткування.

14. п. 124.1 ПКУ

Відчуження платником податків майна, яке перебуває у податковій заставі, без попередньої згоди органу ДПС, якщо отримання такої згоди є обов'язковим згідно з ПКУ.

Розмір ш/с : вартість відчуженого майна.

15. п. 126.1 ПКУ

Якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язанняпротягом строків, визначених ПКУ:

Розмір ш/с :

- при затримці до 30 календарних днів включно 10 % погашеної суми податкового боргу

- при затримці більше 30 календарних днів 20 % погашеної суми податкового боргу.

16. п. 127.1 ПКУ

Ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у т. ч. податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків.

Розмір ш/с : 25 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету. Повторно протягом 1095 днів: 50 % суми податку, втретє та більше протягом 1095 днів: 75 % суми податку. (Відповідальність за погашення суми покладається на податкового агента. При цьому платник податку – отримувач таких доходів звільняється від обов'язків погашення такої суми податкових зобов'язань або податкового боргу, крім випадків, встановлених абз. 7 п. 127.1 ПКУ ).

17. п. 128.1 ПКУ

Неподання або подання податкової інформації банками чи іншими фінансовими установами з порушенням строку, визначеного ПКУ, органам ДПС.

Розмір ш/с : 170 грн. (повторно протягом року - 340 грн.).

Граничні строки застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) до платників податків відповідають строкам давності для нарахування податкових зобов'язань, визначеним статтею 102 ПКУ. А саме : контролюючий орган має право самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов'язання, а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

У разі застосування контролюючими органами до платника податків штрафних санкцій за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, такому платнику податків надсилаються (вручаються) податкові повідомлення - рішення.

 

Новий коментар

Я не спамер: введите суму 0+6


 

Від авторів блогу

Про блог — прочитайте перед початком

Замовити консультацію - з питань ведення бізнесу чи оподаткування

Відповіді на питання - вже розвязано 43 питань

Володимир Тихонов - мій профіль на Google+


 
 

Бизнес форум

Последние темы:

Печь булерьян в дом
21 вересня, 1 ответа
Как Открыть Футбольную Школу
20 вересня, 1 ответа
IP телефония
20 вересня, 1 ответа