Податковий кодекс. Підприємство має постачальника – фізичну особу. ПДФО та ЄСВ

TAXman, 13 січня

Із 01.01.2011 набрали чинності Податковий кодекс України (ПКУ) та Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» № 2464-VI .

Так як роз’яснень він Пенсійного фонду і ДПАУ ми ще не дочекалися, тому зробимо висновки по наступних питаннях, спираючись лише на вищезазначені закони:

1) оподаткування податком на доходи фізичних осіб сум, що нараховуються та виплачуються підприємством постачальникам - фізичним особам;

2) нарахування та утримання єдиного соціального внеску .

1. ПДФО

a. Фізична особа-постачальник не є підприємцем

Щодо виплати доходу таким фізичним особам за придбані товари, надані послуги та роботи, орендну плату за цивільно-правовими договорами, підприємство у відповідності до податкового кодексу з 01.01.2011 як і раніше виконує функції податкового агента.

Дивіться посилання, з яких зроблено цей висновок:

п. 164.2.2 ПКУ - суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору.

п. 173.3 ПКУ та п. 164.2.4 ПКУ - частина доходів від операцій з майном (рухоме майно), розмір якої визначається згідно з положеннями ст. 172–173 податкового кодексу.

п. 170.1.2 та ПКУ п. 164.2.5 – дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду, визначений у порядку, встановленому п. 170.1 податкового кодексу.

Ставка податку: відповідності до п. 167.1 ПКУ за вищезазначеними доходами ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування. Однак, якщо загальна сума доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15 відсотків.

Обов’язки податкового агента, в тому числі звітність (цитую податковий кодекс):

176.2. Особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані:

а) своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок;

б) подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, якщо інше не визначено нормами цього Кодексу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи ні доходи платникам податку зазначена особа протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається.

в) подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку;

г) подавати органу державної податкової служби інші відомості про оподаткування доходів окремого платника податку в обсягах та згідно з процедурою, визначеною цим розділом та розділом II цього Кодексу;

ґ) нести відповідальність відповідно до закону в разі неподання або несвоєчасного подання податкового розрахунку. Зазначені в ньому суми податку, що сплачуються до бюджету, є узгодженими сумами податкових зобов'язань податкового агента та в разі неповної чи несвоєчасної сплати стягуються до бюджету разом із сплатою штрафів та пені, які нараховуються від першого до останнього дня строку подання податкового розрахунку, встановленого цим Кодексом;

д) подавати до органу державної податкової служби за місцем його реєстрації податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб за базовий податковий період, що дорівнює календарному місяцю, за формою, встановленою центральним податковим органом, про загальні суми доходів, що нараховані (виплачені, надані) на користь платників податку, і загальні суми податку на доходи фізичних осіб, що утримані з цих доходів, а також обсяги перерахованого податку до бюджету.

Така декларація подається незалежно від того, виплачує чи ні доходи платникам податку податковий агент протягом звітного періоду.

Щодо ідентифікаційного номера (номера облікової картки) фізичної особи. Зверніть увагу, що податковим кодексом передбачена відповідальність за неналежне оформлення документів, цитую:

Стаття 119. Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків

119.1. Неподання або порушення порядку подання платником податків інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, передбаченого цим Кодексом, -

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 85 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 170 гривень.

b. Фізична особа-постачальник є підприємцем

Поки що податковий кодекс дозволяє підприємцям перебувати як на спрощеній системі оподаткування, так і на загальній системі. Кардинальних змін у зв’язку з прийняттям податкового кодексу в нашому питанні не відбулось.

Щодо постачальників-платників єдиного податку необхідно дотримуватись „старих добрих правил”:

• виплату доходу робити тільки за наявності свідоцтва платника єдиного податку на 2011 рік і тільки за видами діяльності, вказаними в свідоцтві;

• зберігайте копії свідоцтва про державну реєстрацію підприємця, свідоцтва платника єдиного податку.

А з підприємцями на загальній системі оподаткування треба керуватись ст. 177 ПКУ, а особливо п. 177.8 та 177.6 ПКУ:

177.6. У разі якщо фізична особа - підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими цим Кодексом для платників податку - фізичних осіб.

177.8. Під час нарахування (виплати) фізичній особі - підприємцю доходу від операцій, здійснюваних в межах обраних ним видів діяльності, суб'єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою - підприємцем, який отримує такий дохід, надано копію свідоцтва про державну реєстрацію його як суб'єкта підприємницької діяльності. Це правило не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, коли буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до підпунктів 14.1.195 та 14.1.222 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.

З цих пунктів постає питання, де можна побачити види діяльності підприємця на загальній системі оподаткування? Відповідь: реєстраційна картка, яка надається державному реєстратору при реєстрації підприємницької діяльності.

І ще одне питання: як заключати цивільно-правовий договір, щоб його потім не визнали фактично трудовим? Це прийдеться кожному бухгалтеру вирішувати самому. Будемо сподіватись, що ДПАУ надасть роз’яснення з цього приводу.

2. ЄСВ

Керуємось Законом № 2464-VI та Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженою постановою правління ПФУ від 27.09.2010 р. № 21-5. Загальні питання читаємо тут "Закон про єдиний соціальний внесок".

Щодо послуг та виконаних робіт варто звернути увагу на дуже важливі питання:

• відповідність наданих послуг та виконаних робіт видам діяльності підприємця зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію (п. 1, п. 3 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464-VI). Але виникає протиріччя, бо діюча на даний час форма свідоцтва про державну реєстрацію підприємця не містить переліку видів діяльності. Тому знову керуємось реєстраційною карткою, що підприємець надав держреєстратору.

• Можливість подвійного нарахування внеску з одного доходу: підприємством при виплаті винагороди підприємцю постачальнику та підприємцем за результатами своєї діяльності.

• розподіл бази нарахування доходів між календарними місяцями, якщо дохід нараховується та виплачується за кілька місяців роботи (ч. 2 ст. 7 Закону № 2464-VI)

Тому з приводу цих питань необхідно дочекатись пояснень від ПФУ.

Єдиний соціальний внесок не нараховується і не сплачуються з виплат за договорами оренди майна.

Єдиний соціальний внесок не нараховується і не сплачуються при придбанні у фізичних осіб товарів. Але фізична особа - підприємець внесок нараховує самостійно з свого загального доходу.

 

Новий коментар

Я не спамер: введите суму 7+5


 

Від авторів блогу

Про блог — прочитайте перед початком

Замовити консультацію - з питань ведення бізнесу чи оподаткування

Відповіді на питання - вже розвязано 43 питань

Володимир Тихонов - мій профіль на Google+


 
 

Бизнес форум

Последние темы:

Печь булерьян в дом
21 вересня, 1 ответа
Как Открыть Футбольную Школу
20 вересня, 1 ответа
IP телефония
20 вересня, 1 ответа