Оподаткування доходів фізичних осіб – нерезидентів

TAXman, 01 жовтня

Фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерелом їх походження з території України, згідно із ст. 2 Закону України від 22.05.03р. №889 “Про податок з доходів фізичних осіб” (далі – Закон №889) є платником податку з доходів фізичних осіб.

Оподаткування доходів нерезидентів регламентується п.9.11 ст.9 Закону №889, згідно з яким доходи з джерелом їх походження з України, що виплачуються або нараховуються на користь нерезидентів, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими для резидентів, з урахуванням особливостей, визначених окремими нормами цього Закону.

Пунктом 7.3 ст.7 Закону №889 встановлено, що ставка податку становить подвійний розмір ставки, визначеної пунктом 7.1 цієї статті (15%*2), від будь-яких інших доходів, нарахованих на користь нерезидентів - фізичних осіб, за винятком доходів, визначених у підпункті 9.11.3 пункту 9.11 статті 9 цього Закону ( проценти, дивіденди та роялті). Тобто до заробітної плати нерезидентів застосовується ставка податку 30%.

Згідно із п.1.1 та 1.3 „д” ст.1 Закону №889 заробітна плата – це доходи, нараховані (виплачені, надані) внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України, від працедавця. Для цілей цього Закону під терміном "заробітна плата" розуміються також інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Статтею 8 Кодексу законів про працю України встановлено, що трудові відносини іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях України, регулюються законодавством держави, в якій здійснене працевлаштування (наймання) працівника, та міжнародними договорами України.

Згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.09 №322 „Про затвердження Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства” суб’єкти господарювання - роботодавці можуть тимчасово використовувати працю іноземців та/або осіб без громадянства на конкретному робочому місці або певній посаді лише за наявності у таких роботодавців Дозволів на використання праці іноземців, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України.

Наявність в іноземця Посвідки на постійне проживання в Україні, яка видається органом виконавчої влади з питань імміграції згідно із Законом України від 07.06.2001 № 2491-III "Про імміграцію", є лише однією з підстав наведених у пп.1.20.1 Закону, що дає такому іноземцю право на одержання статусу податкового резидента України у разі його документального підтвердження.

При цьому згідно із ст. 1 Закону України від 11 грудня 2003 року №1382-IV „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” місце проживання – це адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком понад шість місяців на рік. При цьому згідно із ст.3 цього Закону відомості про місце проживання мають бути внесені до паспортного документу з зазначенням адреси житла та внесення цих даних в реєстраційний облік, що здійснюється відповідним органом, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реєстрації.

Відповідно до п.1.20.1 Закону №889, фізична особа - іноземець може самостійно визначити власний резидентський статус у разі обрання основного місця проживання в Україні. Для цього фізичній особі - іноземцю необхідно подати письмову заяву до податкового органу за місцем проживання в Україні з проханням вважати її резидентом для цілей оподаткування податком з доходів фізичних осіб у поточному році (звітному податковому періоді).

Наказом ДПА України від 05.10.2004 р. №581 "Про затвердження примірних форм Заяви фізичної особи - іноземця про самостійне визначення резидентського статусу та Повідомлення працедавця про самостійне визначення фізичною особою - іноземцем резидентського статусу" (далі – наказ №581) для забезпечення виконання норм Закону впорядковано діяльність працедавців щодо працевлаштування іноземців та осіб без громадянства і затверджено примірні форми Заяви фізичної особи – іноземця про самостійне визначення резидентського статусу та Повідомлення працедавця про самостійне визначення резидентського статусу фізичною особою – іноземцем.

Повідомлення (довідка), передбачена наказом №581, має видаватися податковим органом у разі документального підтвердження іноземцем наявних в нього підстав для набуття статусу резидента України. З податкового періоду (місяця), в якому видано вказане повідомлення (довідка), іноземець набуває статусу резидента України і доходи, одержані ним від працедавця за виконання трудової функції (заробітна плата) оподатковуються у загальному порядку, встановленому Законом за ставкою п.7.1 ст.7 Закону (15%).

В інших випадках, коли передбачене наказом №581 Повідомлення (довідка) не видано, будь-які доходи (в т.ч. заробітна плата) з джерелом їх походження з України, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, підлягають оподаткуванню за ставкою пункту 7.3 статті 7 Закону №889 (30%), за винятком визначених у підпункті 9.11.3 пункту 9.11 статті 9 Закону доходів (проценти, дивіденди та роялті), до яких згідно з положеннями абзацу другого цього підпункту застосовується ставка податку, встановлена Законом №889 для оподаткування цих же доходів резидентів (ставка п.7.1 ст.7 Закону - 15%).

Поряд з цим, ст. 21 Закону №889 передбачено, що якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми такого міжнародного договору стосовно суб'єктів, які підпадають під його дію.

Питання, пов'язані із оподаткуванням доходів фізичних осіб -нерезидентів, можна обговорити на нашому форумі тут :"Бізнес - форум"

 

Новий коментар

Я не спамер: введите суму 7+6


 

Від авторів блогу

Про блог — прочитайте перед початком

Замовити консультацію - з питань ведення бізнесу чи оподаткування

Відповіді на питання - вже розвязано 43 питань

Володимир Тихонов - мій профіль на Google+


 
 

Бизнес форум

Последние темы:

Печь булерьян в дом
21 вересня, 1 ответа
Как Открыть Футбольную Школу
20 вересня, 1 ответа
IP телефония
20 вересня, 1 ответа