Адміністративні правопорушення. Частина 7

TAXman, 24 липня

Розглянемо, які можуть бути адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління (невиконання вимог посадових осіб органів державної влади)

Сутність порушення 

Правова норма за КпАП 

Міра відповідальності 

Органи, що накладають штраф 

Примітка 

1 

2 

3 

4 

5 

Невиконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації 

Невиконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації щодо усунення порушень законодавства або створення перешкод для діяльності цих органів, а також невиконання вимог приписів, пов'язаних з порушенням вимог стандартів, норм і правил щодо якості продукції 

Ст. 1889 

Штраф від 3 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ)

Органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації 

Держспоживстандарт України перевіряє відповідно до законодавства у суб'єктів господарської діяльності сфери торгівлі, громадського харчування і послуг якість товарів (робіт, послуг), додержання вимог щодо їх безпеки згідно з технічними регламентами з підтвердження відповідності, технічними регламентами та іншими нормативними документами, а в разі потреби – якість сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів; контроль за додержанням законодавства про рекламу; проводить державний метрологічний контроль і нагляд тощо
(Указ Президента України від 18.03.2003 р. № 225/2003 «Питання Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики») 

Невиконання законних вимог посадових осіб органів державного контролю якості лікарських засобів 

Невиконання законних вимог посадових осіб органів державного контролю якості лікарських засобів щодо усунення порушень законодавства про лікарські засоби або створення перешкод для діяльності цих органів 

Ст. 18810 

Штраф від 10 до 20 НМДГ

Органи державного контролю якості лікарських засобів 

Державна інспекція здійснює державний контроль за дотриманням законодавства щодо забезпечення населення і закладів охорони здоров'я високоякісними та безпечними лікарськими засобами, лікарською рослинною сировиною, лікувальними косметичними засобами, спеціальними харчовими продуктами (добавками), виробами медичного призначення та іншими товарами, що дозволені до реалізації в аптечних закладах і їх структурних підрозділах, а також щодо їх обігу, зберігання, застосування, утилізації та знищення
(постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.98 р. № 179 «Про затвердження Положення про Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я») 

Невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків та інших законних вимог посадових осіб органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби 

Невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби щодо усунення порушень санітарного законодавства, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, створення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків 

Ст. 18811 

Штраф на громадян від 1 до 12 НМДГ, на посадових осіб – від 6 до 25 НМДГ

Органи, установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби 

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд включає, зокрема, контроль за дотриманням юридичними і фізичними особами передбачених санітарним законодавством, санітарними та протиепідемічними (профілактичними) заходами, приписами, постановами, висновками, дозволами вимог безпеки для здоров'я і життя людини; проведення обстеження, розслідування санітарної, гігієнічної, токсикологічної, епідеміологічної та інших видів оцінки середовища життєдіяльності людини, об'єктів господарської та інших видів діяльності, продукції, робіт, послуг, проектної документації і видача за їх результатами висновків щодо відповідності (невідповідності) вимогам санітарних норм
(постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.99 р. № 1109 «Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні») 

Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин 

Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади, які здійснюють державний контроль за додержанням законодавства про захист рослин 

Ст. 18812 

Штраф на громадян від 5 до 10 НМДГ, на посадових осіб – від 10 до 18 НМДГ

Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері захисту рослин 

Спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері захисту рослин є Головна державна інспекція захисту рослин. Основними завданнями державного контролю у сфері захисту рослин є: організація обстеження сільськогосподарських та інших угідь, посівів, насаджень, рослинності закритого ґрунту, розробка прогнозів, виявлення і своєчасне інформування про наявність і розвиток шкідників та хвороб рослин, а також бур'янів та ін.

(Закон України від 14.10.98 р. № 180-XIV «Про захист рослин») 

Невиконання законних вимог державного виконавця 

Невиконання законних вимог державного виконавця щодо усунення порушень законодавства про виконавче провадження, втрата або несвоєчасне відправлення виконавчого документа, неподання або подання неправдивих відомостей про доходи і майновий стан боржника, неповідомлення боржником про зміну місця роботи (знаходження), а також неявка без поважних причин за викликом державного виконавця 

Ст. 18813 

Штраф від 2 до 10 НМДГ

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

Заходами примусового виконання рішень є: звернення стягнення на майно боржника; звернення стягнення на заробітну плату (заробіток), доходи, пенсію, стипендію боржника; вилучення у боржника і передача стягувачеві певних предметів, зазначених у рішенні; інші заходи, передбачені рішенням
(Закон України від 21.04.99 р. № 606-XIV «Про виконавче провадження») 

Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної інспекції з енергозбереження 

Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної інспекції з енергозбереження щодо усунення порушень законодавства про енергозбереження, ненадання їм передбаченої законодавством інформації або надання недостовірної інформації щодо ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, створення перешкод для доступу до енергоспоживаючих об'єктів та до приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів 

Ст. 18814 

Штраф на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності від 20 до 150 НМДГ

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

Державна інспекція з енергозбереження виконує контрольно-наглядові функції щодо використання паливно-енергетичних ресурсів та проводить державну експертизу об'єктів підприємств, здійснює державний контроль за станом обліку паливно-енергетичних ресурсів, додержанням дисципліни газоспоживання та газопостачання, використанням автоматичних засобів регулювання споживання природного газу; проводить перевірку та видає висновки щодо відповідності приладів обліку і регулювання; надає за результатами перевірки підприємств обов'язкові для виконання приписи стосовно усунення порушень і недоліків, зумовлених невиконанням вимог законодавства з енергозбереження щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та контролює виконання цих приписів
(постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.2000 р. № 1039 «Питання Державної інспекції з енергозбереження») 

Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю 

Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю щодо усунення порушень законодавства в галузі державного експортного контролю або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків 

Ст. 18817 

Штраф на громадян від 15 до 20 НМДГ, на посадових осіб – від 20 до 50 НМДГ

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

Державна служба експортного контролю України здійснює заходи щодо запобігання порушенням у сфері експортного контролю, в тому числі контролює використання у заявлених цілях товарів, що підлягають державному експортному контролю, веде облік юридичних осіб, громадян України та їх іноземних партнерів, які під час здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, порушили законодавство України, міжнародні договори України
(Указ Президента України від 17.04.2002 р. № 342/2002 «Питання Державної служби експортного контролю України») 

Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії регулювання електроенергетики України 

Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії регулювання електроенергетики України 

Ст. 18821 

Попередження або накладення штрафу на посадових осіб від 3 до 8 НМДГ

Національна комісія регулювання електроенергетики України 

Рішення Національної комісії регулювання електроенергетики України, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання підприємствами, установами, які здійснюють діяльність на оптовому ринку електроенергії, ринках газу, нафти та нафтопродуктів
(Указ Президента України від 21.04.98 р. № 335/98 «Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України») 

Невиконання законних вимог посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби та державної служби ветеринарної медицини 

Невиконання законних вимог посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби або державної служби ветеринарної медицини щодо знищення небезпечних для споживання людиною, твариною чи для іншого використання харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів, дієтичних добавок та допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів 

Ст. 18822 

Штраф від 50 до 100 НМДГ

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

Державна санітарно-епідеміологічна служба України здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд і контроль за дотриманням вимог санітарного законодавства органами виконавчої влади, підприємствами та громадянами; проводить аналіз та оцінку ризику для здоров'я і життя людини, державну санітарно-епідеміологічну експертизу, обстеження, розслідування, лабораторні дослідження і випробування, а також санітарну, гігієнічну, токсикологічну, епідеміологічну та інші види оцінки середовища життєдіяльності людини, об'єктів господарської та інших видів діяльності, продукції, робіт, послуг, проектної документації і видає висновок щодо їх відповідності вимогам санітарних норм
(постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р. № 1218 «Про затвердження Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України») 

Перешкоджання уповноваженим особам органів Пенсійного фонду України у здійсненні перевірок 

Вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам органів Пенсійного фонду України у здійсненні перевірок, пов'язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків 

Ст. 18823 

Штраф на посадових осіб від 8 до 15 НМДГ, при повторному порушенні протягом року – від 10 до 20 НМДГ

Органи Пенсійного фонду України 

Пенсійний фонд України здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України
(Указ Президента України від 01.03.2001 р. № 121/2001 «Про Положення про Пенсійний фонд України») 

Перешкоджання уповноваженим особам органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у здійсненні перевірок 

Вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у здійсненні перевірок, пов'язаних із нарахуванням, обчисленням, сплатою страхових внесків та цільовим використанням коштів Фонду 

Ст. 18824 

Штраф на посадових осіб від 8 до 15 НМДГ, при повторному порушенні протягом року – від 10 до 20 НМДГ

Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 

Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України мають право проводити планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності щодо сплати та цільового використання ними збору на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків.
Юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з коштами загальнообов'язкового державного соціального страхування, зобов'язані представляти контролюючим органам необхідні документи та відомості, що належать до сфери їх діяльності
(Закон України від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності») 

Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної служби з карантину рослин України 

Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної служби з карантину рослин України, які здійснюють державний контроль за додержанням законодавства про карантин рослин, а також створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків 

Ст. 18826 

Штраф на громадян від 1 до 5 НМДГ, на посадових осіб – від 3 до 7 НМДГ

Органи Державної служби з карантину рослин України 

Завданнями Державної служби з карантину рослин України, зокрема, є:
здійснення державного контролю за дотриманням карантинного режиму і проведенням заходів з карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні, ввезенні, транспортуванні, зберіганні, переробці, реалізації та використанні об'єктів регулювання;
реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання
(Положення про Державну службу з карантину рослин України, затверджене наказом Мінагрополітики України від 08.05.2007 р. № 310) 

Порушення порядку видобутку, виробництва, використання та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння 

Порушення затверджених норм вилучення, норм втрат дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у процесі видобутку, встановленого порядку обліку або відсутність такого обліку, незабезпечення належних умов зберігання видобутих дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та порушення встановленого порядку їх реалізації суб'єктами видобування 

Ст. 1891 

Штраф на посадових осіб підприємств, установ і організацій та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності від 8 до 20 НМДГ

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

Органи державного контролю за операціями з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням в Україні проводять у встановленому порядку перевірку та обстеження діяльності суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності щодо вилучення, переробки та використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, перевірку якості виробів із дорогоцінних металів та анулюють у порядку, встановленому законодавством, ліцензії суб'єктів господарювання, що займаються зазначеною діяльністю, та застосовують фінансові санкції за провадження зазначеної господарської діяльності без ліцензій

(Закон України від 18.11.97 р. № 637/97-ВР «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та
контроль за операціями з ними») 

Порушення правил виготовлення та порядку обліку і зберігання печаток та штампів, а також виготовлення, ввезення, реалізація та використання самонабірних печаток 

Порушення правил виготовлення печаток та штампів (крім самонабірних), а так само виготовлення, ввезення, реалізація та використання самонабірних печаток 

Ст. 1892 

Штраф від 5 до 8 НМДГ

Органи внутрішніх справ 

Штемпельно-граверні майстерні та дільниці приймають замовлення на виготовлення круглих печаток, у тому числі із зображенням Державного Герба України, металевих печаток для посвідчень, перепусток, металевих гербових печаток, кутових (бланкових) штампів з обов'язковим додаванням до листів і заяв зразків (ескізів) печаток і штампів та дозволів органів внутрішніх справ на їх виготовлення.

Порушення порядку обліку і зберігання печаток та штампів, що потягло за собою їх втрату 

Ст. 1892 

Штраф від 1 до 3 НМДГ

Органи внутрішніх справ 

Усі інші печатки і штампи та вироби: пломбіратори, факсиміле, штемпелі, бракерувальні штампи і тавра, металеві печатки для опечатування шаф, штампи бирок на продукцію із зазначенням відправника вантажу, штампи для вхідної та вихідної пошти, інвентарні штампи для бібліотек тощо виготовляються штемпельно-граверними майстернями (дільницями) без дозволів органів внутрішніх справ, але обов'язково за клопотаннями центральних органів виконавчої влади, інших юридичних осіб і фізичних осіб, для яких призначаються ці вироби
(Умови і правила провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, затверджені наказом МВС України від 11.01.99 р. № 17) 

Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів 

Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів 

Ст. 1956 

Штраф від 35 до 60 НМДГ з конфіскацією піротехнічних засобів, при повторному порушенні – від 60 до 100 НМДГ з конфіскацією піротехнічних засобів 

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

Побутові піротехнічні вироби, які не пройшли сертифікаційних випробувань, для використання на території України заборонено.
Суб'єкти господарювання можуть ввозити з-за кордону побутові піротехнічні вироби та реалізовувати їх в Україні на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Виробництво побутових піротехнічних виробів на підприємствах усіх форм власності здійснюється за наявності дозволів на початок роботи, виданих органом Державного комітету України з нагляду за охороною праці та органом Державного пожежного нагляду і за наявності повного обсягу технічної документації. При зберіганні побутових піротехнічних виробів мають бути забезпечені облік і можливість перевірки наявності продукції
(Тимчасові правила обігу в Україні побутових піротехнічних виробів, затверджені наказом МВС України від 23.12.2003 р. № 1649) 

Прийняття на роботу без паспорта 

Прийняття посадовими особами підприємств, установ, організацій на роботу громадян без паспортів або з недійсними паспортами 

Ст. 200 

Штраф від 1 до 3 НМДГ, за порушення, допущене посадовою особою після застосування до неї протягом року заходу адміністративного стягнення за такі дії, – від 10 до 14 НМДГ

Органи внутрішніх справ 

Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Паспорт дійсний для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України
(Положення про паспорт громадянина України, затверджене Постановою Верховної Ради України від 26.06.92 р. № 2503-XII) 

Інформацію про адміністративні правопорушення підготовлено за допомогою матеріалів журналу «Вісник податкової служби України», № 7–19 за 2008 рік.

Питання, пов’язані із адміністративними правопорушеннями та штрафами, можна обговорити на нашому форумі тут :«Бізнес - форум»

 

Новий коментар

Я не спамер: введите суму 4+0


 

Від авторів блогу

Про блог — прочитайте перед початком

Замовити консультацію - з питань ведення бізнесу чи оподаткування

Відповіді на питання - вже розвязано 43 питань

Володимир Тихонов - мій профіль на Google+


 
 

Бизнес форум

Последние темы:

Смарт браслет
15 серпня, 1 ответа