Адміністративні правопорушення. Частина 6

TAXman, 23 липня

Адміністративні правопорушення в галузі метрології, сертифікації, невиконання вимог органів державної влади

Сутність порушення 

Правова норма за КпАП 

Міра відповідальності 

Органи, що накладають штраф 

Примітка 

1 

2 

3 

4 

5 

Введення в обіг продукції, щодо якої немає сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності чи декларації про відповідність, а також неправомірне застосування національного знака відповідності 

Введення виробником чи постачальником в обіг продукції (у тому числі імпортної), яка підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності, але щодо якої немає сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності чи складеної відповідно до вимог технічного регламенту з підтвердження відповідності декларації про відповідність, а також неправомірне застосування національного знака відповідності 

Ст. 1701 

Штраф на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян – власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від 3 до 88 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ)

Органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів.
Органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації.
Органи державного контролю якості лікарських засобів 

Процедура підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері для окремих видів продукції, яка може становити небезпеку для життя та здоров'я людини, тварин, рослин, а також майна та охорони довкілля, запроваджується технічними регламентами.
Із введенням в дію технічних регламентів центральний орган виконавчої влади з питань оцінки відповідності офіційно публікує перелік національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматись як доказ відповідності продукції вимогам технічних регламентів. Виробник чи постачальник також має право підтвердити відповідність продукції вимогам технічних регламентів іншими, ніж відповідність стандартам, шляхами, передбаченими цими регламентами
(Закон України від 17.05.2001 р. № 2406-III «Про підтвердження відповідності») 

Порушення правил виробництва, ремонту, продажу та прокату засобів вимірювальної техніки 

Випуск з виробництва засобів вимірювальної техніки, що не пройшли державних приймальних або контрольних випробувань, повірки, калібрування або метрологічної атестації; випуск з ремонту та у продаж і видача напрокат засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд і які не пройшли повірки або державної метрологічної атестації; неподання або несвоєчасне подання до територіальних органів у сфері метрології на погодження переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці 

Ст. 171 

Штраф на посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадян – суб'єктів підприємницької діяльності від 3 до 30 НМДГ

Органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації 

Засіб вимірювальної техніки – технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики
(Закон України від 11.02.98 р. № 113/98-ВР «Про метрологію та метрологічну діяльність») 

Порушення умов і правил проведення повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки та виконання вимірювань 

Порушення умов і правил проведення повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки, проведення повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки неуповноваженими повірочними та неатестованими або неакредитованими калібрувальними лабораторіями; порушення правил виконання вимірювань та умов використання їх результатів у сферах, на які поширюється державний метрологічний нагляд, а також проведення вимірювань у цих сферах з використанням неатестованих методик або неатестованими вимірювальними лабораторіями 

Ст. 1711 

Штраф на посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадян – суб'єктів підприємницької діяльності від 3 до 30 НМДГ

Органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації 

Повірка засобів вимірювальної техніки – встановлення придатності засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, до застосування на підставі результатів контролю їх метрологічних характеристик.
Калібрування засобів вимірювальної техніки – визначення в певних умовах або контроль метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки
(Закон України від 11.02.98 р. № 113/98-ВР «Про метрологію та метрологічну діяльність») 

Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки 

Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд 

Ст. 172 

Штраф на посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадян – суб'єктів підприємницької діяльності від 3 до 30 НМДГ

Органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів.
Органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації 

До державного метрологічного нагляду належать:
державний метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань;
державний метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках
(Закон України від 11.02.98 р. № 113/98-ВР «Про метрологію та метрологічну діяльність») 

Порушення встановленого порядку видачі сертифіката відповідності 

Порушення встановленого порядку видачі сертифіката відповідності 

Ст. 1721 

Штраф на посадових осіб від 3 до 44 НМДГ

Органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації 

 

Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку

Сутність порушення 

Правова норма за КпАП 

Міра відповідальності 

Органи, що накладають штраф 

Примітка 

Виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів 

Виготовлення, придбання або зберігання з метою реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, а так само виготовлення, придбання або зберігання з метою реалізації або використання за призначенням обладнання для вироблення фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів 

Ст. 1772 

Штраф від 10 до 50 НМДГ з конфіскацією фальсифікованих алкогольних напоїв, тютюнових виробів та обладнання для їх вироблення 

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

Фальсифікація алкогольних напоїв та тютюнових виробів – умисне, з корисливою метою виготовлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів з порушенням технології чи з неправомірним використанням знака для товарів і послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення

(Закон України від 19.12.95 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів») 

Реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, а так само обладнання для їх вироблення 

Ст. 1772 

Штраф від 20 до 100 НМДГ з конфіскацією фальсифікованих алкогольних напоїв, тютюнових виробів та обладнання для їх вироблення 

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

 

Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління 

Сутність порушення 

Правова норма за КпАП 

Міра відповідальності 

Органи, що накладають штраф 

Примітка 

Неправомірне використання державного майна 

Використання посадовою особою в особистих чи інших неслужбових цілях державних коштів, наданих їй у службове користування приміщень, засобів транспорту чи зв'язку, техніки або іншого державного майна, якщо це завдало державі шкоди на суму, що не перевищує 5 НМДГ

Ст. 1841 

Штраф від 2,5 до 5 НМДГ

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

 

Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи окремої постанови судді, подання органу дізнання, слідчого або протесту, припису чи подання прокурора 

Залишення посадовою особою без розгляду окремої ухвали суду чи окремої постанови судді або невжиття заходів до усунення зазначених в них порушень закону, а так само несвоєчасна відповідь на окрему ухвалу суду чи окрему постанову судді 

Ст. 1856 

Штраф від 5 до 8 НМДГ

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

 

Залишення посадовою особою без розгляду подання органу дізнання чи слідчого про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину, або протесту, припису чи подання прокурора, а так само несвоєчасна відповідь на подання, протест чи припис 

Ст. 1856 

Штраф від 5 до 8 НМДГ

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

 

Ухилення від виконання законних вимог прокурора 

Невиконання посадовою особою законних вимог прокурора про проведення перевірки чи ревізії діяльності підконтрольних або підпорядкованих підприємств, установ, організацій або про виділення спеціалістів для проведення такої перевірки

Ст. 1858 

Штраф від 2 до 5 НМДГ

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

 

Ухилення від прибуття за викликом в прокуратуру 

Ст. 1858 

Штраф на громадян від 3 до 8 НМДГ, на посадових осіб – від 5 до 10 НМДГ

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень 

Неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням; незабезпечення належного стану первинного обліку; порушення порядку ведення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України 

Ст. 1863 

Штраф на громадян від 3 до 5 НМДГ, на посадових осіб та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності – від 10 до 15 НМДГ

Органи державної статистики 

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) – це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України
(постанова КМ України від 22.01.96 р. № 118 «Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України») 

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення 

Ст. 1863 

Штраф на громадян від 5 до 10 НМДГ, на посадових осіб та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності – від 15 до 25 НМДГ

Органи державної статистики 

Статистичне спостереження – планомірний, науково організований процес збирання даних щодо масових явищ та процесів, які відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя України

(Закон України від 17.09.92 р. № 2614-XII «Про державну статистику») 

Порушення порядку використання конфіденційної інформації, приховування або перекручення даних державних статистичних спостережень, а також використання їх в засобах масової інформації, для поширення в інформаційних мережах, на паперових, магнітних та інших носіях, в наукових працях тощо без посилання на їх джерело 

Ст. 1863 

Штраф на громадян від 5 до 10 НМДГ, на посадових осіб та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності – від 10 до 20 НМДГ

Органи державної статистики 

Конфіденційна інформація – статистична інформація, яка належить до інформації з обмеженим доступом і знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні окремого респондента та поширюється виключно за його згодою відповідно до погоджених з ним умов
(Закон України від 17.09.92 р. № 2614-XII «Про державну статистику») 

Порушення законодавства про друковані засоби масової інформації 

Виготовлення, випуск або розповсюдження продукції друкованого засобу масової інформації після припинення діяльності цього друкованого засобу масової інформації, а так само ухилення від перереєстрації друкованого засобу масової інформації чи від повідомлення реєструючому органу про зміну виду видання, юридичної адреси засновника (співзасновників), місцезнаходження редакції 

Ст. 1866 

Штраф від 10 до 30 НМДГ

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

Під друкованими засобами масової інформації (пресою) в Україні розуміються періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію.
Редакції, засновники, видавці, розповсюджувачі, державні органи, організації та об'єднання громадян несуть відповідальність за порушення законодавства про друковані засоби масової інформації.
(Закон України від 16.11.92 р. № 2782-XII «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні») 

Невиконання розпорядження державного або іншого органу про працевлаштування 

Невиконання посадовою особою, яка користується правом прийняття на роботу і звільнення, розпорядження виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, місцевої державної адміністрації або рішення служби у справах дітей чи рішення іншого органу про працевлаштування осіб, забезпечення роботою яких відповідно до законодавства покладено на ці органи 

Ст. 1881 

Штраф від 5 до 8 НМДГ

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

Держава забезпечує надання додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатним громадянам у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, у тому числі: жінкам, які мають дітей віком до шести років; одиноким матерям, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів; молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних або вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце, дітям (сиротам), які залишилися без піклування батьків, а також особам, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного із батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу; особам передпенсійного віку (чоловікам по досягненні 58 років, жінкам – 53 років); особам, звільненим після відбуття покарання або примусового лікування; інвалідам, які не досягли пенсійного віку
(Закон України від 01.03.91 р. № 803-XII «Про зайнятість населення») 

Невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів 

Ст. 1881 

Штраф від 10 до 20 НМДГ

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, – у кількості одного робочого місця
(Закон України від 01.03.91 р. № 803-XII «Про зайнятість населення») 

Ухилення від виконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів 

Невиконання посадовими особами, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів про проведення перевірки діяльності з продажу товарів, виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам або про надання необхідних для цього матеріалів 

Ст. 1882 

Штраф від 3 до 5 НМДГ

Органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів 

Захист прав споживачів здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи, місцеві державні адміністрації, органи і установи, що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування згідно із законодавством, а також суди
(Закон України
від 12.05.91 р. № 1023-XII «Про захист прав споживачів») 

Ухилення посадових осіб і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від своєчасного виконання приписів посадових осіб органів виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів про усунення порушень прав споживачів 

Ст. 1882 

Штраф від 1 до 18 НМДГ

Органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів 

Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції мають право на: захист своїх прав державою; належну якість продукції та обслуговування; безпеку продукції; необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (продавця); відшкодування шкоди (збитків), а також майнової та моральної шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров'я людей продукцією; звернення до суду за захистом порушених прав

(Закон України від 12.05.91 р. № 1023-XII «Про захист прав споживачів») 

Невиконання вимог органів державного контролю за цінами 

Невиконання законних вимог органів державного контролю за цінами щодо усунення порушень порядку формування та застосування цін і тарифів чи припинення операцій за рахунками в установах банків та інших фінансово-кредитних установах 

Ст. 1883 

Штраф на посадових осіб від 9 до 18 НМДГ

Органи державного контролю за цінами 

Державний контроль за цінами здійснюється при встановленні і застосуванні державних фіксованих та регульованих цін і тарифів. Контролюється правомірність їх застосування та додержання вимог законодавства про захист економічної конкуренції. Контроль за додержанням державної дисципліни цін здійснюється органами, на які ці функції покладено урядом України.

(Закон України від 03.12.90 р. № 507-XII «Про ціни і ціноутворення») 

Невиконання законних вимог органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці 

Невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці щодо усунення порушень законодавства про охорону праці або створення перешкод для діяльності цих органів 

Ст. 1884 

Штраф на працівників від 3 до 5 НМДГ, на посадових осіб – від 8 до 14 НМДГ

 

 

Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів 

Невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних вимог посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, вчинення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків 

Ст. 1885 

Штраф на громадян від 3 до 5 НМДГ, на посадових осіб – від 5 до 15 НМДГ

Державний комітет України по земельних ресурсах.
Органи рибоохорони.
Органи лісового
та мисливського господарства.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі екології та природних ресурсів України 

Державній охороні і регулюванню використання на території України підлягають: навколишнє природне середовище, природні ресурси (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси, об'єкти природно-заповідного фонду України

(Закон України від 25.06.91 р. № 1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища») 

Невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю або створення перешкод для діяльності цих органів 

Невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю щодо усунення порушень законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування або створення перешкод для діяльності цих органів 

Ст. 1886 

Штраф на посадових осіб від 10 до 14 НМДГ

Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю (Держнаглядпраці України) 

Держнаглядпраці України здійснює контроль за додержанням законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування шляхом проведення перевірок роботодавців та робочих органів виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування
(постанова КМ України від 18.01.2003 р. № 50 «Деякі питання Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю») 

Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів Державної інспекції зв'язку Національної комісії з питань регулювання зв'язку 

Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів Державної інспекції зв'язку Національної комісії з питань регулювання зв'язку щодо усунення порушень законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс України 

Ст. 1887 

Штраф на громадян від 10 до 25 НМДГ, на посадових осіб – від 50 до 100 НМДГ

Органи Державної інспекції зв'язку НКРЗ та Український державний центр радіочастот Адміністрації зв'язку та радіочастот України 

Державна інспекція зв'язку НКРЗ здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства у сферах телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України та поштового зв'язку, а також запобігання правопорушенням у відповідних сферах
(рішення Нацкомісії з питань регулювання зв'язку України від 02.08.2007 р. № 875 «Про затвердження Положення про Державну інспекцію зв'язку») 

Невиконання приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду 

Невиконання приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду або створення перешкод для їх діяльності 

Ст. 1888 

Попередження або накладення штрафу на громадян від 0,5 до 7 НМДГ, на посадових осіб – від 2 до 10 НМДГ

Органи державного пожежного нагляду 

Державний пожежний нагляд здійснюється державною пожежною охороною відповідно до Закону України від 17.12.93 р. № 3745-XII «Про пожежну безпеку» та постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.94 р. № 508 «Про заходи щодо виконання Закону України «Про пожежну безпеку» 

Невиконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації 

Невиконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації щодо усунення порушень законодавства про стандартизацію, метрологію та сертифікацію або створення перешкод для діяльності цих органів, а також невиконання вимог приписів, пов'язаних з порушенням вимог стандартів, норм і правил щодо якості продукції 

Ст. 1889 

Штраф від 3 до 20 НМДГ

Органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації 

Об'єктами стандартизації є продукція, процеси та послуги, зокрема матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність, правила, процедури, функції, методи чи діяльність, персонал і органи, а також вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування
(Закон України від 17.05.2001 р. № 2408-III «Про стандартизацію»).
Об'єктами державного метрологічного контролю і нагляду є: засоби вимірювальної техніки; методики виконання вимірювань; кількість фасованого товару в упаковках
(Закон України від 11.02.98 р. № 113/98-ВР «Про метрологію та метрологічну діяльність»).

Про адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління (невиконання вимог посадових осіб органів державної влади) можна ознайомитись тут :« Адміністративні правопорушення. Частина 7 »

Питання, пов’язані із адміністративними правопорушеннями та штрафами, можна обговорити на нашому форумі тут :«Бізнес - форум»

 

Новий коментар

Я не спамер: введите суму 2+8


 

Від авторів блогу

Про блог — прочитайте перед початком

Замовити консультацію - з питань ведення бізнесу чи оподаткування

Відповіді на питання - вже розвязано 43 питань

Володимир Тихонов - мій профіль на Google+


 
 

Бизнес форум

Последние темы:

Смарт браслет
15 серпня, 1 ответа