Адміністративні правопорушення. Частина 4

TAXman, 21 липня

Розглянемо, які можуть бути адміністративні правопорушення в галузі фінансів, підприємницької та банківської діяльності, монопольного становища, дозвільних документів

Сутність порушення 

Правова норма за КпАП 

Міра відповідальності 

Органи, що накладають штраф 

Примітка 

1 

2 

3 

4 

5 

Зловживання монопольним становищем на ринку 

Нав'язування таких умов договору, які ставлять контрагентів у нерівне становище, або додаткових умов, що не стосуються предмета договору, в тому числі нав'язування товару, не потрібного контрагенту, обмеження або припинення виробництва, а також вилучення з обороту товарів з метою створення або підтримки дефіциту на ринку чи встановлення монопольних цін, часткова або повна відмова від реалізації чи закупівлі товару за відсутності альтернативних джерел постачання або збуту з метою створення або підтримки дефіциту на ринку чи встановлення монопольних цін, інші дії, спрямовані на створення перешкод доступу на ринок інших підприємців, встановлення монопольних цін на свої товари, а також дискримінаційних цін, що обмежують права окремих споживачів 

Ст. 1661 

Штраф на керівників (розпорядників кредитів) підприємств у розмірі до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), а на осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, – до 30 НМДГ

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

Зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку є дії чи бездіяльність суб'єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку
(Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-III «Про захист економічної конкуренції») 

Неправомірні угоди між підприємцями 

Укладання угод, спрямованих на встановлення (підтримання) монопольних цін, знижок, надбавок, націнок, розподіл ринків за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи закупівель або за колом споживачів чи за іншими ознаками з метою їх монополізації, усунення з ринку або обмеження доступу на нього продавців, покупців, інших підприємців 

Ст. 1662 

Штраф на керівників (розпорядників кредитів) підприємств у розмірі до 15 НМДГ, а на осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, – до 30 НМДГ

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

Монополізація – досягнення суб'єктом господарювання монопольного (домінуючого) становища на ринку товару, підтримання або посилення цього становища
(Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-III «Про захист економічної конкуренції») 

Дискримінація підприємців органами влади і управління 

Заборона створення нових підприємств чи інших організаційних форм підприємництва в будь-якій сфері діяльності, а також встановлення обмежень на здійснення окремих видів діяльності, на виробництво певних видів товарів з метою обмеження конкуренції, примушування підприємців до вступу в асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні та інші об'єднання підприємств, а також до пріоритетного укладення договорів, першочергової поставки товарів певному колу споживачів, прийняття рішень про централізований розподіл товарів, що призводить до монопольного становища на ринку, встановлення заборони на реалізацію товарів з одного регіону республіки в інший, надання окремим підприємцям податкових та інших пільг, що призводить до монополізації ринку певного товару, обмеження прав підприємців щодо придбання та реалізації товарів, встановлення заборон чи обмежень відносно окремих підприємців або груп підприємців 

Ст. 1663 

Штраф у розмірі до 15 НМДГ

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

Економічна конкуренція (конкуренція) – змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку
(Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-III «Про захист економічної конкуренції») 

Порушення порядку подання інформації та виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень 

Неподання, несвоєчасне подання посадовими особами органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також керівниками підприємств та особами, які займаються підприємницькою діяльністю, інформації або подання завідомо недостовірної інформації Антимонопольному комітету України та його територіальним відділенням 

Ст. 1664 

Штраф на посадових осіб та керівників у розмірі до 7 НМДГ, а на осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, – до 20 НМДГ

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель
(Закон України від 26.11.93 р. № 3659-XII «Про Антимонопольний комітет України») 

Ухилення від виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень чи не своєчасне виконання їх рішень 

Ст. 1664 

Штраф на посадових осіб та керівників у розмірі до 6 НМДГ, а на осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, – до 16 НМДГ

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

Порушення банківського законодавства, нормативно-правових актів Нацбанку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку 

Порушення керівниками банків або іншими особами, які відповідно до закону можуть бути об'єктом перевірки Нацбанку України, банківського законодавства, нормативно-правових актів Нацбанку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку 

Ст. 1665 

Штраф від 50 до 100 НМДГ

Нацбанк України (голова Нацбанку України та його заступники, керівники територіальних управлінь Нацбанку України та їх заступники) 

Банківська діяльність – залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб
(Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III «Про банки і банківську діяльність») 

Порушення порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи 

Неподання або несвоєчасне подання, подання за невстановленою формою чи подання недостовірної фінансової звітності, ліквідаційного балансу, пов'язаних із ліквідацією юридичної особи, головою ліквідаційної комісії, ліквідатором, іншими відповідальними особами, залученими до ліквідації юридичної особи 

Ст. 1666 

Штраф від 13 до 60 НМДГ

Органи державної контрольно-ревізійної служби в Україні;
органи державної податкової служби України;
Нацбанк України 

Ліквідація суб'єкта господарювання здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється власником (власниками) майна суб'єкта господарювання чи його (їх) представниками (органами), або іншим органом, визначеним законом, якщо інший порядок її утворення не передбачено КпАП. Ліквідацію суб'єкта господарювання може бути також покладено на орган управління суб'єкта, що ліквідується
(ст. 60 Господарського кодексу України) 

Ведення з порушенням встановленого порядку бухгалтерського обліку господарських операцій, пов'язаних із ліквідацією юридичної особи, включаючи оцінку майна і зобов'язань юридичної особи та складання ліквідаційного балансу, що здійснюється відповідальними за це особами 

Ст. 1666 

Штраф від 30 до 60 НМДГ

  ДКРС, ДПС, Нацбанк

Орган (особа), який прийняв рішення про ліквідацію суб'єкта господарювання, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.
Ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить ліквідацію суб'єкта господарювання, вміщує в друкованих органах відповідно до закону повідомлення про його ліквідацію та про порядок і строки заяви кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально в письмовій формі в установлені цим Кодексом чи спеціальним законом строки
(ст. 60 Господарського кодексу України) 

Ухилення голови ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших відповідальних осіб, залучених до ліквідації юридичної особи, від організації ведення бухгалтерського обліку господарських операцій, пов'язаних з ліквідацією юридичної особи, включаючи оцінку майна і зобов'язань юридичної особи та складання ліквідаційного балансу 

Ст. 1666 

Штраф від 40 до 100 НМДГ

  ДКРС, ДПС, Нацбанк

Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості суб'єкта господарювання, який ліквідується, та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію суб'єкта господарювання.
Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно суб'єкта господарювання, який ліквідується, і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку
(ст. 60 Господарського кодексу України) 

Протидія тимчасовій адміністрації або ліквідації банку 

Створення перешкод будь-якою особою для доступу тимчасового адміністратора або ліквідатора до банку, його активів, книг, записів, документів 

Ст. 1667 

Штраф від 300 до 500 НМДГ

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

Банк – юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Нацбанку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб
(Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III «Про банки і банківську діяльність») 

Здійснення банківської діяльності без банківської ліцензії 

Здійснення банківської діяльності без банківської ліцензії 

Ст. 1668 

Штраф від 100 до 200 НМДГ

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

Банківська діяльність – залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.
Банківська ліцензія – документ, який видається Нацбанком України в порядку і на умовах, визначених у цьому Законі, на підставі якого банки та філії іноземних банків мають право здійснювати банківську діяльність
(Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III «Про банки і банківську діяльність») 

Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 

Порушення вимог щодо ідентифікації особи, яка здійснює фінансову операцію, порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що підлягають первинному фінансовому моніторингу, неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про такі фінансові операції спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, а також невиконання вимог щодо зберігання документів, які стосуються ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції, та документації щодо проведених ними фінансових операцій 

Ст. 1669 

Штраф на посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу від 50 до 100 НМДГ

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

Фінансова операція – це будь-яка операція, пов'язана із здійсненням або забезпеченням здійснення платежу за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу, а саме: внесення або зняття депозиту (внеску, вкладу); переказ грошей з рахунку на рахунок; обмін валюти; надання послуг з випуску, купівлі або продажу цінних паперів та інших видів фінансових активів; надання або отримання позики або кредиту; страхування; надання фінансових гарантій та зобов'язань; довірче управління портфелем цінних паперів; фінансовий лізинг; здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї; надання послуг з випуску, купівлі, продажу й обслуговування чеків, векселів, платіжних карток, грошових поштових переводів та інших платіжних інструментів; відкриття рахунку
(Закон України від 28.11.2002 р. № 249-IV «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом») 

Розголошення інформації, яка надається спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, або факту надання такої інформації 

Ст. 1669 

Штраф від 100 до 300 НМДГ

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

Спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу є Держфінмоніторинг України
(Указ Президента України від 24.12.2004 р. № 1527/2004 «Про Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України») 

Порушення порядку видачі документа дозвільного характеру 

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення дозвільним органом або адміністратором суб'єкта господарювання про прийняття рішення про відмову у видачі такого документа у строк, встановлений законом 

Ст. 16610 

Штраф на посадових осіб від 20 до 50 НМДГ, при повторному порушенні протягом року – від 50 до 70 НМДГ

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

Дозвільні органи – це органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, а також підприємства, установи, організації, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру.
Документ дозвільного характеру – дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво тощо, який дає суб'єкту господарювання право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності
(Закон України від 06.09.2005 р. № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності») 

Порушення строків прийняття дозвільним органом рішення про видачу документа дозвільного характеру, неповідомлення адміністратором суб'єкта господарювання про одержання від дозвільних органів відповідних документів у строк, встановлений законом 

Ст. 16610 

Штраф на посадових осіб від 20 до 50 НМДГ, при повторному порушенні протягом року – від 50 до 70 НМДГ

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

Адміністратор – посадова особа міської ради, районної державних адміністрацій, яка організовує видачу суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру
(Закон України від 06.09.2005 р. № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності») 

Безпідставна відмова дозвільним органом суб'єкту господарювання у видачі документа дозвільного характеру 

Ст. 16610 

Штраф на посадових осіб від 20 до 50 НМДГ

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

Документ дозвільного характеру – дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво тощо, який дає суб'єкту господарювання право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності
(Закон України від 06.09.2005 р. № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності») 

Порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 

Порушення встановлених законом строків для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця чи видачі свідоцтва про державну реєстрацію, вимагання не передбачених законом документів для проведення державної реєстрації 

Ст. 16611 

Штраф на посадових осіб від 20 до 40 НМДГ

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені Законом України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру 

Порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності 

Порушення встановлених законом строків для видачі ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, вимагання не передбачених законодавством документів для одержання такої ліцензії 

Ст. 16612 

Штраф на посадових осіб від 20 до 40 НМДГ

Районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди 

Ліцензія – документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов
(Закон України від 01.06.2000 р. № 1775-III «Про ліцензування певних видів господарської діяльності») 

Про адміністративні правопорушення в галузі підприємницькій діяльності, вимог стандартизації можна ознайомитись тут :« Адміністративні правопорушення. Частина 5 »

Питання, пов’язані із адміністративними правопорушеннями та штрафами, можна обговорити на нашому форумі тут :«Бізнес - форум»

 

Новий коментар

Я не спамер: введите суму 5+1


 

Від авторів блогу

Про блог — прочитайте перед початком

Замовити консультацію - з питань ведення бізнесу чи оподаткування

Відповіді на питання - вже розвязано 43 питань

Володимир Тихонов - мій профіль на Google+


 
 

Бизнес форум

Последние темы:

Смарт браслет
15 серпня, 1 ответа