Адміністративні правопорушення. Частина 3

TAXman, 20 липня

Розглянемо, які можуть бути адміністративні правопорушення та штрафні санкції в галузі фінансів, у сфері діяльності ПФ та інших соцфондів

Сутність порушення 

Правова норма за КпАП 

Міра відповідальності 

Органи, що накладають штраф 

Примітка 

1 

2 

3 

4 

5 

Порушення законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування  

Приховування (заниження) суми заробітної плати (виплат, доходу), на яку нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування 

Ст. 1651 

Штраф на посадових осіб від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), при повторному порушенні протягом року – від 10 до 20 НМДГ

Органи Пенсійного фонду України 

Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу.
(Кодекс законів про працю України).
Страхові внески є цільовим загальнообов'язковим платежем, який справляється на всій території України в порядку, встановленому Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
Страхові внески не включаються до складу податків, інших обов'язкових платежів, що складають систему оподаткування. На ці внески не поширюється податкове законодавство
(Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування») 

Порушення встановленого порядку нарахування, обчислення та строків сплати страхових внесків 

Ст. 1651 

Штраф на посадових осіб від 8 до 15 НМДГ, при повторному порушенні протягом року – від 10 до 20 НМДГ

Органи Пенсійного фонду України 

Страхові внески до солідарної системи нараховуються, зокрема:
для роботодавця – на суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону Укра
їни від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці», виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб.
Обчислення страхових внесків застрахованих осіб здійснюється страхувальниками на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення, на які відповідно до Закону № 1058-IV нараховуються страхові внески.
Страхувальники зобов'язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду
(Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування») 

Ухилення від реєстрації або несвоєчасна реєстрація платника страхових внесків в органах Пенсійного фонду України, неподання відомостей про обставини, що спричиняють зміни юридичного статусу страхувальника, порядку сплати ним страхових внесків 

Ст. 1651 

Штраф на посадових осіб від 8 до 15 НМДГ, при повторному порушенні протягом року – від 10 до 20 НМДГ

Органи Пенсійного фонду України 

Пенсійний фонд України – самостійна фінансово-банківська система, не входить до складу Державного бюджету України, формується за рахунок коштів, що відраховуються підприємствами і організаціями (в тому числі тими, що використовують працю громадян за угодами цивільно-правового характеру) на заходи соціального страхування за тарифами, диференційованими залежно від небезпечності, шкідливості, тяжкості робіт та стану інших умов праці, страхових внесків громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, обов'язкових страхових внесків громадян, а також коштів Державного бюджету України. Положення про Пенсійний фонд України затверджується Кабінетом Міністрів України
(Закон України від 05.11.91 р. № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення»).
Взяття на облік до Пенсійного фонду страхувальників здійснюється у такому порядку:
для юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб – підприємців, зазначених у пунктах 1 – 4 ст. 14 Закону № 1058-IV, на яких поширюється дія Закону України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», – на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом № 755-IV, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей територіальними органами Пенсійного фонду;
для страхувальників, зазначених у пунктах 1 – 5 ст. 14 цього Закону, на яких не поширюється дія Закону № 755-IV, – у порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них відповідної заяви
(Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування») 

Порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду України і Накопичувального фонду 

Ст. 1651 

Штраф на посадових осіб від 8 до 15 НМДГ, при повторному порушенні протягом року – від 10 до 20 НМДГ

Органи Пенсійного фонду України 

Кошти Пенсійного фонду використовуються на:
виплату пенсій, передбачених Законом № 1058-IV;
надання соціальних послуг, передбачених Законом № 1058-IV;
фінансування адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду;
оплату послуг з виплати та доставки пенсій;
формування резерву коштів Пенсійного фонду.
Забороняється використання коштів Пенсійного фонду для оплати договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат і на цілі, не передбачені Законом № 1058-IV.
Кошти Накопичувального фонду використовуються на:
інвестування з метою отримання доходу на користь застрахованих осіб;
оплату договорів страхування довічних пенсій або здійснення одноразових виплат;
оплату послуг компаній з управління активами;
оплату послуг виконавчої дирекції Пенсійного фонду, пов'язаних з адміністративним управлінням Накопичувальним фондом;

оплату послуг радника (радників) з інвестиційних питань;
оплату послуг зберігача;
оплату послуг із проведення планової аудиторської перевірки.
Забороняється використання коштів Накопичувального фонду для забезпечення виплати пенсій та надання соціальних послуг із солідарної системи та на інші цілі, не передбачені цим Законом
(Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування») 

Неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, коштів Пенсійного фонду України і Накопичувального фонду або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, та іншої звітності і відомостей, передбачених Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» 

Ст. 1651 

Штраф на посадових осіб від 8 до 15 НМДГ, при повторному порушенні протягом року – від 10 до 20 НМДГ

Органи Пенсійного фонду України 

Пенсійні кошти – сума зобов'язань у грошовому виразі пенсійного фонду перед його учасниками, страхової організації перед застрахованими особами згідно з договорами страхування довічної пенсії або банківської установи перед вкладниками, які відкрили пенсійні депозитні рахунки
(Закон України від 09.07.2003 р. № 1057-IV «Про недержавне пенсійне забезпечення»).

Персоніфікований облік у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування – організація та ведення обліку відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування в порядку, визначеному цим Законом
(Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування») 

Порушення порядку формування та застосування цін і тарифів 

Порушення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також знижок, націнок, доплат до них 

Ст. 1652 

Штраф на посадових осіб від 5 до 10 НМДГ, при повторному порушенні протягом року –від 10 до 15 НМДГ

Органи державного контролю за цінами 

У народному господарстві застосовуються вільні ціни і тарифи, державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи.
Вільні ціни і тарифи встановлюються на всі види продукції, товарів і послуг, за винятком тих, по яких здійснюється державне регулювання цін і тарифів.
Державне регулювання цін і тарифів здійснюється шляхом встановлення:
державних фіксованих цін (тарифів);
граничних рівнів цін (тарифів) або граничних відхилень від державних фіксованих цін і тарифів.
Урядом України можуть вводитись інші методи державного регулювання цін і тарифів
(Закон України від 03.12.90 р. № 507-XII «Про ціни і ціноутворення») 

Порушення строку реєстрації як платника страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків 

Порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізичними особами, які використовують найману працю, строку реєстрації як платника страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків 

Ст. 1653 

Штраф від 8 до 15 НМДГ, при повторному порушенні протягом року – від 10 до 20 НМДГ

Органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
(Закон України від 02.03.2000 р. № 1533-III «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»).
Платники збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття:
суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи й організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників;
філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників збору;
фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також адвокати, приватні нотаріуси;
фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), та фізичні особи, які виконують роботу (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами
.

Об'єкт страхування на випадок безробіття – страховий випадок, із настанням якого у застрахованої особи (члена її сім'ї, іншої особи) виникає право на отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг, передбачених ст. 7 цього Закону
(Закон України від 02.03.2000 р. № 1533-
III «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття») 

Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 

Порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізичними особами – підприємцями, які використовують найману працю, строків та обсягів сплати страхових внесків, приховування (заниження) суми заробітної плати (доходу), на яку нараховуються страхові внески 

Ст. 1654 

Штраф від 8 до 15 НМДГ, при повторному порушенні протягом року – від 10 до 20 НМДГ

Органи Фонду державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

Розміри страхових внесків страхувальників обчислюються:
для роботодавців – у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату прац
і», які підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб.
Страхові внески сплачуються:
страхувальниками-роботодавцями в день одержання коштів на оплату праці в установах банків. Підприємства, які здійснюють виплату заробітної плати на поточні рахунки фізичних осіб в установах банків, сплачують страхові внески до Фонду державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (за текстом – Фонд) у день перерахування коштів на особові рахунки.
У разі виплати заробітної плати за першу половину місяця страхувальник одночасно з одержанням зазначених сум сплачує страхові внески, нараховані на суму цих виплат.
При проведенні оплати праці з готівкової виручки чи натуроплатою платники страхових внесків не пізніше наступного дня після здійснення виплат подають до установи банку платіжне доручення на перерахування страхових внесків до Фонду
(Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.2001 р. № 12)
, далі Інструкція №12. 

Неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків 

Ст. 1654 

Штраф від 8 до 15 НМДГ, при повторному порушенні протягом року – від 10 до 20 НМДГ

Органи Фонду державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

Юридичні особи – платники страхових внесків щокварталу в двох примірниках складають розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду, один примірник якої подається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцем обліку страхувальника в такі строки: до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня поточного року, до 25 січня року, наступного за звітним.
Юридичні особи – платники страхових внесків, що мають підсобно-допоміжні виробництва (підрозділи), які займаються незалежно від спеціалізації підприємства іншими видами виробничої діяльності та перебувають на самостійному балансі, щокварталу подають до робочого органу виконавчої дирекції Фонду розрахункову відомість окремо по кожному підсобно-допоміжному виробництву
(Інструкція № 12) 

Несвоєчасне інформування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України про чисельність працівників, річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), суму заробітної плати на підприємстві, нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві, про зміни технології робіт або виду діяльності підприємства 

Ст. 1654 

Штраф від 8 до 15 НМДГ, при повторному порушенні протягом року – від 10 до 20 НМДГ

Органи Фонду державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

Платники страхових внесків (крім добровільно застрахованих осіб) один раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним, разом з розрахунковою відомістю подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду за місцем обліку відомості щодо розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності
(Інструкція № 12) 

Ухилення фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, від подання заяви про взяття на облік або несвоєчасне подання заяви про взяття на облік у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 

Ст. 1654 

Штраф від 8 до 15 НМДГ, при повторному порушенні протягом року – від 10 до 20 НМДГ

Органи Фонду державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

Фізична особа, яка не має статусу підприємця та використовує найману працю, у десятиденний строк після укладення трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників повинна подати заяву про взяття на облік у Фонді.
Взяття на облік роботодавців – фізичних осіб, які не мають статусу підприємців і використовують працю найманих працівників, здійснюється у робочих органах виконавчої дирекції Фонду в день отримання від них відповідної заяви. Статусу страхувальників такі фізичні особи набувають в день взяття їх на облік
(Інструкція № 12) 

Приховування (заниження) фізичними особами, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, суми заробітної плати (доходу), на яку нараховуються страхові внески, порушення строків та обсягів сплати страхових внесків 

Ст. 1654 

Штраф від 8 до 15 НМДГ, при повторному порушенні протягом року – від 10 до 20 НМДГ

Органи Фонду державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

Фізичні особи, які не мають статусу підприємців і використовують працю найманих працівників, подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням (місцем проживання) документи, необхідні для підтвердження страхового тарифу (довідка про чисельність найманих працівників та їх фонд оплати праці, якщо використовується праця інвалідів).
Обов'язок щодо сплати страхових внесків цими страхувальниками настає в день укладання трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників
(Інструкція № 12) 

Неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою фізичними особами, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, звітності щодо страхових внесків, несвоєчасне інформування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України про нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, зміну виду діяльності 

Ст. 1654 

Штраф від 8 до 15 НМДГ, при повторному порушенні протягом року – від 10 до 20 НМДГ

Органи Фонду державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

Фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, фізичні особи, які використовують працю найманих працівників, розрахункову відомість подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду за місцем обліку щокварталу до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня поточного року, до 25 січня року, наступного за звітним
(Інструкція № 12) 

Ухилення від реєстрації як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків, а також порушення порядку використання страхових коштів 

Ухилення посадовими особами підприємств, установ та організацій, фізичними особами, які використовують найману працю, від реєстрації як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків, а також порушення порядку використання цих коштів 

Ст. 1655 

Штраф від 8 до 15 НМДГ, при повторному порушенні протягом року – від 10 до 20 НМДГ

Органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

Платниками страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, є страхувальники та застраховані особи.
Взяття на облік у районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекціях відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності здійснюється:
юридичних осіб (відокремлених підрозділів юридичних осіб) за їх місцезнаходженням, а фізичних осіб – підприємців за місцем їх проживання, на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей органами цього Фонду;
відокремлених підрозділів (філій) юридичних осіб за місцезнаходженням цього підрозділу на підставі відповідних відомостей з Єдиного державного реєстру про відокремлені підрозділи (філії);
фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю за місцем їх проживання, – в день отримання від них відповідної заяви.
Розмір страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, щороку за поданням Кабінету Міністрів України встановлюється Верховною Радою України для роботодавців і застрахованих осіб. Перерахування зазначених сум шляхом безготівкових розрахунків здійснюється страхувальниками-роботодавцями один раз на місяць – у день, встановлений для одержання в установах банку коштів на оплату праці за відповідний період
(Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.06.2001 р. № 16) 

Про адміністративні правопорушення в галузі фінансів, підприємницької та банківської діяльності, монопольного становища, дозвільних документів можна ознайомитись тут :« Адміністративні правопорушення. Частина 4 »

Питання, пов’язані із адміністративними правопорушеннями та штрафами, можна обговорити на нашому форумі тут :«Бізнес - форум»

 

Новий коментар

Я не спамер: введите суму 9+7


 

Від авторів блогу

Про блог — прочитайте перед початком

Замовити консультацію - з питань ведення бізнесу чи оподаткування

Відповіді на питання - вже розвязано 43 питань

Володимир Тихонов - мій профіль на Google+


 
 

Бизнес форум

Последние темы:

Смарт браслет
15 серпня, 1 ответа