Несвоєчасне подання Розрахунку (Звіту) платника єдиного податку – чи застосовується штраф?

TAXman, 05 червня

За несвоєчасне подання Розрахунку про сплату єдиного податку юридичними особами та Звіту платника єдиного податку фізичної особи – підприємця щодо визначення міри відповідальності застосовуються різні підходи.

Розглянемо ситуацію по юридичних особах.

Відповідно до Указу Президента України від 03.07.98 р. N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємства" за результатами господарської діяльності за звітний (податковий) період (квартал) суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи подають до органу державної податкової служби (ДПС) до 20-го числа місяця, що наступає за звітним (податковим) періодом, розрахунки про сплату єдиного податку.

Наказом Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) від 07.04.2010 N 224 затверджено Узагальнююче податкове роз'яснення щодо окремих питань застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами .

У розділі 3 щодо термінів сплати єдиного податку та порядку заповнення Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою зазначено наступне.

“На підставі щоквартальних підсумків Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи заповнюється Розрахунок, який подається до державної податкової інспекції за місцем реєстрації.

Оскільки на підставі Розрахунку здійснюються нарахування і сплата єдиного податку, то такий Розрахунок у розумінні Закону N 2181 є податковою декларацією, і на нього поширюються всі без винятку норми Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" - Закон N 2181.

Термін подачі Розрахунку відрізняється від встановлених Законом N 2181 термінів для квартального звітного періоду. Але Закон N 2181 передбачає такі особливості для окремих платежів.

Так, пунктом 1.11 статті 1 Закону N 2181 передбачено, що податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) подається платником податків до контролюючого органу у строки, встановлені законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку.

Статтею 4 Указу встановлено, що за результатами господарської діяльності за звітний (податковий) період (квартал) суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами до відповідного органу ДПС подається розрахунок про сплату єдиного податку з подачею платіжних доручень на сплату єдиного податку за звітний період із позначкою банку про зарахування цих коштів у термін до 20 числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом.

Слід зазначити, що у разі неподання або несвоєчасного подання Розрахунку Законом N 2181 передбачено відповідальність у вигляді штрафу (десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 170 гривень) відповідно до підпункту 17.1.7 пункту 17.1 статті 17 Закону N 2181).

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день“ (кінець розділу 3 роз’яснення).

Розглянемо ще питання відповідальності єдиноподатників за порушення строків сплати єдиного податку, яка настає згідно із Законом № 2181 .

Як уже відзначалося, строк сплати єдиного податку, установлений Указом № 727, становить 20 днів, наступних за звітним (податковим) періодом. А звітним (податковим) періодом тим же Указом визначено квартал. Розрахунок, який подається щокварталу до податкової інспекції до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, у термінах Закону № 2181 має чинність податкової декларації. У зв'язку з цим зауважимо, що за порушення строків сплати і розмірів авансових внесків з єдиного податку за перший та другий місяці звітного кварталу, установлених ст. 3 Указу № 727, жодної відповідальності не настає. Пов'язане це саме зі статусом таких платежів, що є авансовими внесками до подання самого Розрахунку, який узгоджує зобов'язання з єдиного податку. А оскільки узгодження таких податкових зобов'язань ще не відбулося, не може йтися і про застосування до підприємства-єдиноподатника штрафних санкцій та пені за будь-які порушення щодо їх сплати. Разом із тим, окремо слід застерегти посадових осіб таких підприємств, оскільки адміністративна відповідальність за неподання або несвоєчасне подання ними платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів усе ж таки існує. Розмір такої відповідальності встановлений ст. 163 КУпАП і становить від 85 до 170 грн., а у разі вчинення зазначеного правопорушення посадовою особою, яка протягом року вже піддавалася адміністративному стягненню, – від 170 до 255 грн.

Що стосується відповідальності за неподання або подання з порушенням установлених Указом № 727 строків податкового Розрахунку, то вона традиційно визначається згідно з пп. 17.1.1 Закону № 2181 і становить 170 грн. за кожне таке неподання або його затримку. Позицію ДПАУ ми вже зазначали вище, додатково ще можна знайти консультацію, опубліковану в журналі «Вісник податкової служби України, 2006, № 7.

А ось при визначенні статусу Звіту фізичної особи – платника єдиного податку можна з упевненістю стверджувати, що цей звітний документ податковою декларацією не є. Нагадаємо, що єдиний податок підприємців - єдиноподатників установлюється у фіксованій сумі від 20 до 200 грн. місцевими радами. Отже, ставка єдиного податку для кожного окремого платника є величиною постійною, яку не потрібно періодично розраховувати або регулярно звітувати про її нарахування. Тобто ні нарахування єдиного податку, ні сплата не здійснюються на підставі Звіту. Цей документ восновному має інформативний характер і, зокрема, має на меті дати відповідь на запитання, чи відповідає приватний підприємець критеріям виручки (до 500 тис.грн.) і чисельності найманих працівників (до 10), чи може і надалі працювати на спрощеній системі оподаткування. Виходить, що за несвоєчасне подання Звіту підприємцем відповідальності не встановлено.

 

Новий коментар

Я не спамер: введите суму 9+4


 

Від авторів блогу

Про блог — прочитайте перед початком

Замовити консультацію - з питань ведення бізнесу чи оподаткування

Відповіді на питання - вже розвязано 43 питань

Володимир Тихонов - мій профіль на Google+


 
 

Бизнес форум

Последние темы:

Смарт браслет
15 серпня, 1 ответа