За 3 квартали 2009 року обсяг виручки склав 450 тис.грн. Із 4-го кварталу з єдиного податку перейшов на загальну систему і валовий дохід склав 150 тис. грн. Чи правомірно податкова відмовляє у переході на єдиний податок із 1-го кварталу 2010 року?

TAXman, 15 травня

Так, відмова податкової закономірна і ось чому.

Розпочнемо із прийому, який часто використовується підприємцями-єдинщиками на практиці. Якщо за 9 місяців обсяг виручки наближається до 500 тисяч грн., то на 4-й квартал вони переходять на загальну систему і практично припиняють діяльність, за підсумками року подають пусту декларацію (щоб не платити єдиний податок), а з 1-го кварталу знову переходять на спрощену систему.

У вас ситуація інша, адже у 4-му кварталі ви отримали значний валовий дохід. Далі потрібно визначити, чи протягом календарного року (2009) не було перевищення виручки в 500 тисяч грн. У вас уже є виручка за 9 місяців 450 тисяч. Тепер треба розібратися із валовим доходом в сумі 150 тис. грн.

Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Валовий доход є тією ж виручкою у грошовій та натуральній формі. Якщо у вас не було бартерних операцій і доходу в натуральній формі, то суму валового доходу практично можна прирівняти до виручки від реалізації. А виручку треба показати за весь 2009 рік – ось у вас і виходить 600 тисяч. Якби у вас було незначне перевищення межі в 500 тисяч, ще можна було б спробувати доказати податківцям, що не всю суму валового доходу можна вважати виручкою (за наявності бартеру).

Крім того, у 1-му кварталі 2010 року ви ще маєте бути зареєстрованим платником ПДВ (сума від здійснення оподатковуваних поставок протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує 300 тис.грн.).

Таким чином, вимоги податківців щодо заборони переходу у 1-му кварталі на спрощену систему мають законні підстави.

Даю витяг з листа ДПАУ від 14.01.2005 N 323/6/17-3116

У разі порушення вимог статті 1 Указу ( 727/98 ), зокрема перевищення обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за календарний рік 500 тис. грн, платник єдиного податку згідно зі ст. 5 Указу повинен перейти на загальну систему оподаткування, обліку та звітності зі сплатою податку з доходів фізичних осіб за правилами, встановленими 4 розділом Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. N 13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий податок з громадян" (далі - Декрет). Такий перехід платник податку повинен здійснити самостійно, починаючи з наступного звітного періоду (кварталу, в якому виникло перевищення), шляхом подання до податкового адресою за його податковою адресою податкової декларації за наслідками такого звітного кварталу. Декларація подається протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (ст. 14 Декрету).

Таким чином, якщо обсяг виручки від провадження підприємницької діяльності у 2004 році уже в 3 кварталі перевищив 500 тис. грн, тобто визначений у ст. 1 Указу ( 727/98 ) граничний рівень, то суб'єкт підприємницької діяльності повинен протягом 5 днів після закінчення звітного періоду (кварталу) подати звіт за підсумками роботи за 3 квартал, де слід вказати весь фактичний обсяг виручки, а також здати до податкового органу, що їх видав, Свідоцтво та (за наявності) Довідку найманим працівникамЇ і такий суб'єкт підприємницької діяльності втрачає можливість бути на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності у наступному календарному році.

При цьому суб'єкт підприємницької діяльності повинен до 9 лютого року, наступного за звітним, подати до податкового органу за місцем реєстрації декларацію про очікуваний на поточний звітній податковий рік дохід із подальшою щоквартальною сплатою авансових платежів податку з доходів фізичних осіб (ст. 14 Декрету ( 13-92 ).

Заступник голови С.Лекарь

Другими словами - якщо в поточному календарному році (наприклад, у 2-му кварталі 2010) буде перевищення 500 тис., то з наступного звітного періоду (3-го кварталу) потрібно переходити на загальну систему. Якщо у минулому календарному році (2009) було перевищення 500 тис., то на наступний календарний рік (2010), платник втрачає право перебувати на спрощеній системі. Якщо за всі 4 квартали 2010 року не буде перевищення межі, то з 1-го кварталу 2011 року можна переходити на єдиний податок.

Також Вам варто звернути увагу на Порядок видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку (Затверджений наказом ДПАУ від 29.10.99 р. № 599, зі змінами та доповненнями.). Там є бланк заяви, яку має подавати платник для переходу на єдиний податок. Зверніть увагу на пункт 7. Вам там треба вказати обяг виручки за календарний рік. Там не робиться розподіл на виручку за різними системами оподаткування. Іде загальна сума. І саме ця сума не має перевищувати 500 тис грн.

А зараз від практики трошки заглянемо в теорію і побачимо, що в даному питанні, як і в багатьох інших, є неоднозначності, які вирішуються на користь податкової.

В Указі № 746 зазначено, що спрощена система оподаткування «доступна» тим підприємцям, у яких розмір виручки за рік не перевищує 500 тис. грн. Причому мається на увазі саме календарний рік. Цей висновок випливає з постанови КМУ «Про роз'яснення Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727» від 16.03.2000 р. № 507, зі змінами та доповненнями. У цьому документі сказано, що під словом «рік» в Указі № 746 розуміється календарний рік. Але... що це за календарний рік: той, що передує року подання заяви про перехід на єдиний податок, чи рік, у якому подається така заява, – в Указі № 746 не зазначено (як, власне, і в інших документах).

При цьому з урахуванням вимог Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку (Затверджений наказом ДПАУ від 29.10.99 р. № 599, зі змінами та доповненнями.), а саме з урахуванням установленої цим документом форми Заяви про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, можна стверджувати, що в Указі № 746 йдеться про виручку за той рік, у якому подається зазначена Заява.

Отже, для вирішення питання, може чи ні підприємець перейти на єдиний податок, слід брати виручку за поточний календарний рік (тобто не за той попередній рік, у якому перевищено 500-тисячне обмеження, а за той, у якому підприємець подаватиме Заяву про перехід на єдиний податок). Усе це законно та правильно. Виходить, що підприємець, який змушений через перевищення розміру виручки з нового року перейти на загальну систему оподаткування, пропрацювавши один квартал за загальною системою, з II кварталу може вже переходити на єдиний податок («порівняльний» розмір виручки береться вже за новий рік, тобто, по суті, тільки за I квартал).

Однак на сьогодні цьому законному та правильному варіанту податківці, що називається, оголосили війну (див. лист ДПАУ №323 у моєму попередньому листі). I якщо говорити відверто, то на сьогодні, по можливості, краще взагалі не допускати перевищення 500-тисячного розміру виручки (у противному разі можна позбутися права працювати за єдиним податком весь наступний рік)

Ось їх позиція (цитую):

" Если в любом квартале в середине года произошло превышение 500 тыс грн плательщик единого налога утрачивает право на применение упрощенной системы налогообложения начиная с квартала, следующего за кварталом превышения в рамках календарного года. Однако следует учесть, что превышение произошло как по итогам квартала, так и по итогам календарного года. Следовательно, кроме утраты права на применение упрощенной системы налогообложения с квартала превышения, частный предприниматель утрачивает право на применение упрощенной системы налогообложения и на весь следующий год. Если превышение 500 тыс грн произошло по итогам работы в IV квартале (т.е. за весь год) плательщик единого налога утрачивает право на применение упрощенной системы налогообложения на следующий календарный год."

Якщо у вас буде виручка протягом першого кварталу 2010 року меньша за 500 тис грн. І ви цю виручку будете вказувати в заяві про перехід на єдиний з 2 кварталу, то формально ви виконуєте всі умови Указу і маєте право перейти на спрощену систему оподаткування.Тільки маленька ремарка: календарний рік - це поточний рік, що є логічним.

Але податківці районної ланки виконують вказівки ДПАУ, що є в листі від 14.01.2005 N 323/6/17-3116, де календарний рік трактується як рік попередній. І рішення про перехід необхідно приймати на підставі виручки за весь попередній рік. Тому, якщо у вас і буде бажання із 2-го кварталу перейти на єдиний податок, вам в ДПІ просто відмовлять, посилаючись на цей лист.

Питання, пов’язані із єдиним податком, можна обговорити на нашому форумі тут :

«сравнительная таблица различных систем налогообложения» або тут : « нужно ли единщику регистрироваться плательщиком НДС если есть превышение 300 тыс грн ? » або тут : « Плательщик единого налога превысил 500 тыс грн» або тут : « физическое лицо плательщик единого налога Пенсионный фонд» або тут : « штраф за несвоевременную уплату единого налога» або тут : « Плательщик единого налога и различные виды деятельности» або тут : « Когда можно стать единщиком?» або тут : « неправомерное получение Свидетельства об уплате единого налога» або тут : « Могут ли единщика обложить на общих основаниях?» або тут : « Единый, книга учета, ошибки прошлых периодов»

Приєднуйтесь і разом ми знайдемо вирішення ваших проблем.

 

Новий коментар

Я не спамер: введите суму 4+4


 

Від авторів блогу

Про блог — прочитайте перед початком

Замовити консультацію - з питань ведення бізнесу чи оподаткування

Відповіді на питання - вже розвязано 43 питань

Володимир Тихонов - мій профіль на Google+


 
 

Бизнес форум

Последние темы:

Печь булерьян в дом
21 вересня, 1 ответа
Как Открыть Футбольную Школу
20 вересня, 1 ответа
IP телефония
20 вересня, 1 ответа