Витрати на реєстрацію юридичної особи та їх відшкодування

TAXman, 13 лютого

Для реєстрації юридичної особи необхідно здійснити деякі дії, які вимагають певних витрат. Особливість полягає у тому, що юридичної особи ще немає, а витрати вже є.

Відповідно до ст. 87 Цивільного кодексу України юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації. Саме з цього моменту вона починає вести облік своїх доходів і витрат та може відшкодувати витрати, пов'язані з її реєстрацією.

Порядок державної реєстрації юридичних осіб регламентовано Законом N 755-IV, яким також встановлено вимоги та перелік документів, що подаються для здійснення такої реєстрації. При цьому можуть виникнути певні витрати на:

 • отримання юридичних та правових консультацій з питань створення юридичної особи;
 • підготовку та складання установчих документів, карток, заяв тощо; нотаріальне посвідчення підписів на установчих документах, копій установчих документів, банківських карток;
 • оформлення довіреності для вчинення дій, пов'язаних з реєстрацією юридичної особи;
 • банківські послуги за приймання платежів, за відкриття поточного рахунку;
 • послуги з виготовлення довідки з Єдиного державного реєстру;
 • отримання дозволу на виготовлення печаток та штампів (81 грн.) та виготовлення печаток і штампів ;
 • переклад документів іноземних учасників державною мовою України;
 • канцтовари (папки, бланки );
 • інші витрати.

Розглянемо, як може новостворена юридична особа відшкодувати витрати на її реєстрацію.

Правомірність здійснення витрат на етапі створення юридичної особи базується на вимогах чинного законодавства, зокрема Цивільного та Господарського кодексів, законів N 755-IV і N 1576-XII .

Частиною першою ст. 67 Господарського кодексу визначено, що відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів. Але в нашому випадку юридична особа фактично ще не існує та виникає питання щодо чинності укладених договорів до моменту реєстрації.

Якщо розглядати господарські товариства, то ст. 84 Господарського кодексу та ст. 8 Закону N 1576-XII визначено, що угоди, укладені засновниками товариства до моменту його реєстрації, визнаються такими, що укладені з товариством, тільки за умови їх подальшого схвалення товариством. Оскільки угоди до моменту реєстрації товариства можуть укладатися тільки його засновниками, то надалі таку угоду із зазначенням особи чи осіб, на яких покладено здійснення реєстрації підприємства, має бути схвалено товариством, тобто зазначено у протоколі загальних зборів товариства.

Якщо засновниками юридичної особи повноваження з її реєстрації покладаються на фізичну особу, то для забезпечення здійснення правочинів від імені юридичної особи укладається договір доручення, який за бажанням сторін може бути нотаріально посвідченим і згідно з яким друга сторона (повірений) зобов'язується вчинити певні юридичні дії, які призводять до створення, зміни, припинення цивільних прав та обов'язків довірителя (ст. 1000 Цивільного кодексу).

У договорі доручення або у виданій на підставі договору довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить учинити повіреному, строк дії доручення та (або) територія, у межах якої є чинним виключне право повіреного.

Згідно зі ст. 1007 Цивільного кодексу встановлено коло обов'язків довірителя (юридичної особи), а саме:

- довіритель зобов'язаний видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення (статтями 244, 245, 247 – 250 Цивільного кодексу визначено поняття довіреності, її форма, строки, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмова представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю);

- забезпечити повіреного засобами, необхідними для виконання доручення; відшкодувати повіреному витрати, пов'язані з виконанням доручення; прийняти від повіреного все одержане ним у зв'язку з виконанням доручення; виплатити повіреному плату, якщо вона йому належить.

Отже, відшкодувати витрати особі, уповноваженій здійснювати дії з реєстрації, – обов'язок новоствореного підприємства.

Для оформлення витрат на реєстрацію юридичної особи, що підлягають відшкодуванню, складається Звіт про використання коштів, наданих під звіт, до якого обов'язково додаються оригінали документів, які засвідчують факти витрачання коштів на реєстрацію.

Слід пам'ятати, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій (договори, акти, квитанції, касові чеки, банківські платіжні документи тощо).

Після складання Звіту такі витрати можуть бути відшкодовані фізичній особі з каси юридичної особи за наявності коштів за видатковим касовим ордером.

Також засновники можуть прийняти рішення покласти обов'язки з реєстрації підприємства на юридичну особу, наприклад юридичну компанію. У цьому разі також складається договір доручення, який відповідно до ст. 208 Цивільного кодексу укладається в письмовій формі. При цьому понесені юридичною компанією витрати під час виконання цього договору відшкодовуються з поточного рахунку новоствореної юридичної особи.

Бухгалтерський облік витрат на реєстрацію.

Правові норми організації та ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності в Україні визначає Закон N 996-XIV, згідно з яким усі юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації (п. 1 ст. 8 Закону N 996-XIV). Тобто з дати державної реєстрації підприємство зобов'язано вести бухгалтерський облік доходів та витрат.

У бухгалтерському обліку витрати на створення підприємства не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Витрати на державну реєстрацію включаються до складу його адміністративних витрат.

Відповідно до Інструкції N 291 для обліку таких витрат використовується рахунок 92 "Адміністративні витрати", за дебетом якого відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом – списання їх у кінці звітного року або щомісяця на рахунок 79 "Фінансові результати".

Якщо підприємство використовує восьмий клас рахунків, то витрати на реєстрацію відображають на рахунку 84 "Інші операційні витрати".

У разі якщо під час реєстрації підприємства понесено витрати, пов'язані з придбанням запасів або необоротних активів, то вони відображаються на відповідних рахунках запасів або необоротних активів.

Приклад понесених витрат на реєстрацію товариства довіреною особою:

 • оплату консультації з питань реєстрації юридичної особи – 50 грн.;
 • підготовку та складання установчих документів – 300 грн.;
 • оплату послуг нотаріуса – 500 грн.;
 • придбання канцтоварів (папки, бланки тощо) – 60 грн.;
 • сплату збору за проведення резервування найменування – 34 грн.;
 • сплату збору за проведення державної реєстрації – 170 грн.;
 • сплату збору за дозвіл на виготовлення печаток та штампів – 81 грн.;
 • виготовлення печатки – 300 грн.;
 • оплату послуг з виготовлення довідки з Єдиного державного реєстру – 25,94 грн.;
 • оплату послуг банку за приймання платежів – 10 грн.;
 • оплату послуг банку за відкриття поточного рахунку для формування статутного капіталу товариства – 100 грн.

Загальна сума витрат становить 1630,94 грн. Після здійснення реєстрації товариства довіреною особою подано до бухгалтерії Звіт про використання коштів та надано оригінали документів, згідно з якими зазначені суми були витрачені. Новоствореним товариством зазначені суми були виплачені.

 

Новий коментар

Я не спамер: введите суму 8+2


 

Від авторів блогу

Про блог — прочитайте перед початком

Замовити консультацію - з питань ведення бізнесу чи оподаткування

Відповіді на питання - вже розвязано 43 питань

Володимир Тихонов - мій профіль на Google+


 
 

Бизнес форум

Последние темы:

Печь булерьян в дом
21 вересня, 1 ответа
Как Открыть Футбольную Школу
20 вересня, 1 ответа
IP телефония
20 вересня, 1 ответа