Створюємо Інтернет-магазин

TAXman, 10 лютого

Інтернет-магазин — найсучасніший метод торгівлі на відстані. Він дозволяє значно знизити накладні витрати і, відповідно, збільшити прибуток підприємства.

По своїй суті, це розміщений в мережі Інтернет Web-сайт, на якому приймаються замовлення та рекламуються товари та послуги, пропонуються різні варіанти оплати замовлених товарів. Можлива миттєва оплата «електронними» грошима, оформлення банківського кредиту. Такий магазин працює цілодобово, відсутні обмеження на віртуальну площу і кількість розташованих на ній товарів.

Процедура створення Інтернет-магазину набагато простіша, ніж звичайного магазину. Для цього не потрібні різні дозволи, його не перевіряють пожежники та санепідеміологічна служба.

Але слід мати на увазі, що згідно положень пп. 2.3.3 Закону № 168 “Про ПДВ”, особа, яка поставляє товари на митній території України з використанням глобальних або локальної комп’ютерних мереж, зобов’язана зареєструватися як платник ПДВ, незалежно від обсягу оподатковуваних операцій. Платники єдиного податку (підприємці та юридичні особи на ставці 10%) від такої реєстрації звільнені на підставі п. 6 Указу Президента України № 727.

Розмістити рекламу товарів і прайс-листи в Інтернеті підприємство може шляхом створення Web-сторінки. Набагато більші можливості та залучення більшої кількості потенційних споживачів дає розробка WWW-сервера, на якому можна розмістити спеціальне програмне забезпечення та візуальне зображення товару. Розглянемо, як враховувати витрати на створення та супроводження Web-сторінки і WWW-сервера.

Створення Web-сторінки

Створення Web-сторінки — це розміщення написаних в певному форматі групи файлів на сервері провайдера. Перевагою такої сторінки є невисока вартість її технічного супроводу. Розробку макета, дизайну та інші роботи часто виконують спеціалізовані фірми-розробники (Web-студії). В бухобліку витрати на створення і супровід Web-сторінки відображаються на рахунках витрат, пов’язаних зі збутом продукції.

Створення Інтернет-магазину на WWW-сервері

Перший крок — створення Web-сайту. Підприємство спочатку має визначитися з структурою сайту, дизайном, принципом роботи і розташуванням інформації. Професійні Web-дизайнери для цього розробляють необхідне програмне забезпечення, а подальший інформаційний супровід веде саме підприємство.

Другий етап — розміщення сайту в Інтернеті. Підприємство в основному розміщує свій сайт на обладнанні провайдера (провайдер телекомунікацій — це суб’єкт господарювання, що має право на здійснення діяльності в сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування й експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку).

Третій крок — затвердити і зареєструвати доменне ім’я сайту. Порядок реєстрації залежить від вигляду ім’я. Адресний простір українського сегмента в мережі Інтернет позначається доменом другого рівня «ua». Реєстрацію доменів цього рівня здійснюють спеціалізовані комерційні компанії-реєстратори.

Останній етап — забезпечення роботи зареєстрованого домену. Тут необхідні IP-адреси. Їх виділяють локальні Інтернет-реєстратори. Такі питання вирішує той провайдер, послугами якого користується підприємство.

Бухгалтерський і податковий облік витрат на створення Web-сайту

Web-сайт — це сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певного суб’єкта і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші інформаційні послуги через мережу Інтернет ( п.1 Наказу Державного комітету інформаційної політики, телебачення й радіомовлення України, Державного комітету зв’язку й інформатизації України від 25 листопада 2002 р. № 327/225).

Можливі два варіанти відображення витрат на виготовлення Web-сайту в обліку підприємства -(визнати його нематеріальним активом (далі — НМА) або списати витрати на розробку сайту на витрати звітного періоду). Web-сайт можна визнати НМА, а понесені на його створення витрати капіталізувати. Сума всіх витрат, понесених підприємством на створення Web-сайту, акумулюється на субрахунку 154 «Придбання (створення) НМА», а потім при введенні в експлуатацію списується на субрахунок 125 «Авторське право і суміжні з ним права». Введення НМА в експлуатацію здійснюється на підставі «Акту введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів» за формою НА-1, затвердженою Наказом № 732. Нарахування амортизації НМА здійснюється протягом строку корисного використання, що встановлюється наказом при зарахуванні його на баланс, але не більше 20 років.

Щодо податкового обліку витрат на створення Web-сайту, то думку ДПА України викладено в його Листі № 385: ... якщо договір на створення веб-сайту передбачає перехід до платника податку - замовника права інтелектуаль-ної власності (авторського права) на цей веб-сайт, то витрати, понесені таким платником згідно з цим договором, підлягають амортизації на підставі пп. 8.1.2 п. 8.1 ст. 8 Закону 334.

Держдепартамент інтелектуальної власності у своєму Листі № 16 вважає, що оскільки Web-сайт — результат творчої діяльності, то він є об’єктом авторського права. І таке авторське право належить підприємству відповідно до ст. 16 Закону № 3792.

Тобто Web-сайт у податковому обліку є НМА відповідно до визначення, даного п. 1.2 Закону № 334. Нарахування амортизації НМА в податковому обліку здійснюється на підставі пп. 8.3.9 Закону № 334, зокрема витрати на створення (придбання) НМА амортизуються з використанням прямолінійного методу, за яким НМА амортизується рівними частинами виходячи з його первісної вартості протягом планового строку корисного використання (але не більше 10 років безперервної експлуатації). Амортизаційні відрахування здійснюються до досягнення залишкової вартості НМА, що дорівнює нульовому значенню.

Витрати на оплату послуг хостінгу (оренда дискового простору), коллокейшину (оренда сервера у провайдера), плата за домен (доменне ім’я передається в тимчасове використання) у податковому обліку включається до складу валових витрат як витрати, пов’язані з підготовкою й організацією виробництва, а також продажем продукції, робіт і послуг відповідно до пп. 5.2.1 Закону № 334. Суми ПДВ, сплачені (нараховані) у складі таких платежів, включаються до податкового кредиту за загальними правилами Закону № 168. У бухгалтерському обліку витрати на утримання Web-сайту підприємство списує на рахунок 93 «Витрати на збут».

Нормативна база

  1. Закон № 168 - Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97 -ВР.
  2. Закон № 334 - Закон України від 28.12.94 р. № 334/ 94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємства».
  3. Закон № 3792 - Закон України від 23.12.93 р. № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права».
  4. Закон № 1280 - Закон України від 18.11.03 р. № 1280-IV «Про телекомунікації».
  5. Указ № 727 - Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єкта малого підприємництва» від 03.07.98 р. № 727/98.
  6. Наказ № 732 - наказ Міністерства фінансів від 22.11.04 р. № 732 «Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів пра-ва інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів».
  7. Наказ № 327 - Наказ Державного комітету інформаційної політики, телебачення й радіомовлення України, Державного комітету зв’язку й інформатизації України від 25 листопада 2002 р. № 327/225.
  8. Лист № 16 - лист Міністерства освіти і Держдепартаменту інтелектуальної власності від 22.01.2007 р. № 16-14/231.
  9. Лист № 5173 - лист Державної податковї адміністрації України від 20.03.2006 р. № 5173/7/ 16-1417.
  10. Лист № 385 - лист Державної податковї адміністрації України від 12.12.2006 р. № 385/2/15-0310.

 

Новий коментар

Я не спамер: введите суму 1+7


 

Від авторів блогу

Про блог — прочитайте перед початком

Замовити консультацію - з питань ведення бізнесу чи оподаткування

Відповіді на питання - вже розвязано 43 питань

Володимир Тихонов - мій профіль на Google+


 
 

Бизнес форум

Последние темы:

Печь булерьян в дом
21 вересня, 1 ответа
Как Открыть Футбольную Школу
20 вересня, 1 ответа
IP телефония
20 вересня, 1 ответа