Державна реєстрація припинення юридичної особи

TAXman, 19 жовтня

Юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених законом.

Юридична особа є такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру (далі ЄДР) запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Розглянемо детальніше порядок припинення юридичної особи За рішенням засновників.

Згідно із ст.34 Закону України №755 “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” ( далі Закон про реєстрацію) державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті ліквідації проводить в два етапи:

1. Внесення до ЄДР запису про рішення щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації.

2. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті ліквідації.

Для внесення до ЄДР запису про рішення щодо припинення юридичної особи заявник повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи:

• нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу (далі засновники) щодо припинення юридичної особи;

• документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про прийняття засновниками рішення щодо припинення юридичної особи у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

Для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації голова ліквідаційної комісії або уповноважена ним особа після закінчення процедури ліквідації, яка передбачена законом, але не раніше двох місяців (це так званий строк для пред'явлення вимог кредиторами юридичної особи до такої юридичної особи ) з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації (в Бюлетні державної реєстрації), повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи:

 • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією;
 • свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
 • оригінал установчих документів;
 • акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, який затверджено рішенням засновників;
 • довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по податках;
 • довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості;
 • довідки відповідних органів фондів соціального страхування про відсутність заборгованості;
 • довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;
 • у випадках, що встановлені законом, додатково подається висновок аудитора щодо достовірності та повноти ліквідаційного балансу;

Етапи державної реєстрації припинення юридичної в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу або перетворення) аналогічні вищеописаним.

Для внесення до ЄДР запису про рішення щодо припинення юридичної особи заявник подає такі ж документи, як і при прийнятті рішення щодо припинення в результаті ліквідації.

Для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення голова комісії з припинення або уповноважена ним особа після закінчення процедури припинення, яка передбачена законом, але не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, повинні подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи:

 • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення;
 • свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
 • оригінал установчих документів;
 • нотаріально посвідчену копію передавального акта, якщо припинення здійснюється в результаті злиття, приєднання або перетворення, або нотаріально посвідчену копію розподільчого балансу, якщо припинення здійснюється в результаті поділу;
 • * далі наводяться документи крім процедури перетворення *

 • довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;
 • документ про узгодження плану реорганізації з органом державної податкової служби (за наявності податкового боргу);
 • довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по податках;
 • довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості;
 • довідки відповідних органів фондів соціального страхування про відсутність заборгованості;
 • у випадках, що встановлені законом, додатково подається висновок аудитора щодо достовірності та повноти передавального акта або розподільчого балансу.

Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації припинення юридичної особи повинен видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) голові ліквідаційної комісії або уповноваженій ним особі один примірник оригіналу установчих документів і свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, які мають спеціальну відмітку про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Примітка:

Якщо документи для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації подаються головою ліквідаційної комісії або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстратору додатково пред'являються паспорт та документ, що підтверджує його (її) повноваження.

Передавальний акт або розподільчий баланс повинен бути затверджений засновниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про припинення юридичної особи. Підписи голови та членів комісії з припинення юридичної особи на передавальному акті або розподільчому балансі повинні бути нотаріально посвідчені..

Вартість послуги:

За публікацію повідомлення про прийняття засновниками рішення щодо припинення юридичної особи у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації – Бюллетні державної реєстрації, проводиться плата в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17*3=51 грн.).

Строк виконання послуги:

Строк державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації не повинен перевищувати три робочих дні з дати надходження відповідних документів

Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, якщо:

 • документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації;
 • документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами першою та другою статті 8 цього Закону (державна мова; якщо документи надсилаються державному реєстратору рекомендованим листом, підпис заявника на реєстраційній картці повинен бути нотаріально посвідчений) ;
 • документи подані не у повному обсязі або раніше 2-х місячного терміну із дня публікації повідомлення;
 • ліквідаційний баланс не відповідає вимогам частини другої статті 36 Закону про реєстрацію (підписи голови та членів ліквідаційної комісії на ліквідаційному балансі повинні бути нотаріально посвідчені).

Залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, без розгляду не перешкоджає голові ліквідаційної комісії або уповноваженій ним особі повторному зверненню до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду.

Таким чином, в ідеальному випадку, припинення юридичної особи проходить від одного до двох тижнів + двохмісячний строк з моменту публікації ооголошення. Реальна тривалість залежить від ходу проведення податкової та інших перевірок.

Підсумуємо сказане і в доповнення зазначимо, що для проходження процедури ліквідації (припинення, закриття) юридичної особи необхідно:

1) закрити рахунки юридичної особи в банках (закриття рахунку в банку здійснюється на підставі відповідної заяви юридичної особи;

2) отримати у податковій інспекції довідку про відсутність заборгованості (для цього необхідно подати відповідну заяву та пройти перевірку – податкова перевірка – це, зазвичай, найбільш тривалий етап проведення ліквідації юридичної особи, та отримати акт перевірки і довідку ф.№22-ОПП);

3) отримати у всіх фондах обов'язкового соціального страхування та пенсійному фонді довідки про відсутність заборгованостей (процедура приблизно та ж, що й у податковій – подача заяв і перевірки, які завершуються видачею відповідних довідок; ці процедури доцільно починати після проведення податкової перевірки, тому що більшість фондів воліють проводити свої перевірки за актом податкової перевірки, що в результаті заощадить час);

4) здати документи юридичної особи, які підлягають довгостроковому зберіганню, до архіву;

5) знищити печатку юридичної особи в органах МВС (знищення печатки займає відносно небагато часу, від трьох днів до тижня, рекомендується приступати до знищення печатки після закінчення двох місяців від дня публікації повідомлення про ліквідацію юридичної особи в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації та після того, як у Вас на руках вже є всі необхідні довідки з перелічених вище інстанцій; в іншому випадку, може знадобитися відновлення печатки)

Природно, що до початку податкової перевірки та перевірок у фондах рекомендується привести всю документацію юридичної особи в порядок, у випадку наявності заборгованостей по сплаті податків та інших обов'язкових зборів у фонди – їх необхідно погасити. Якщо Ви не впевнені у повноті та правильності документів, які будуть перевірятися податковою інспекцією та фондами – рекомендується вдатися до допомоги досвідченого бухгалтера або аудитора, щоб до початку перевірок привести документи в порядок. В іншому випадку, процедура ліквідації може значно затягтися, а до «собівартості» ліквідації можуть додатися додаткові видатки у вигляді штрафних санкцій з боку податкової інспекції та фондів.

Після закінчення 2-х місячного терміну всі зібрані документи, оригінал статуту та свідоцтва про державну реєстрацію, разом із відповідною реєстраційною карткою на реєстрацію припинення (ліквідації) юридичної особи, актом ліквідаційної комісії та балансом, подаються державному реєстратору для завершення процедури ліквідації (припинення, закриття) юридичної особи. Після цього, не пізніше 4-х робочих днів, державний реєстратор видає голові ліквідаційної комісії або уповноваженій ним особі оригінал статуту та копію свідоцтва про державну реєстрації юридичної особи з відміткою про ліквідацію цієї юридичної особи.

 

Новий коментар

Я не спамер: введите суму 3+0


 

Від авторів блогу

Про блог — прочитайте перед початком

Замовити консультацію - з питань ведення бізнесу чи оподаткування

Відповіді на питання - вже розвязано 43 питань

Володимир Тихонов - мій профіль на Google+


 
 

Бизнес форум

Последние темы:

Печь булерьян в дом
21 вересня, 1 ответа
Как Открыть Футбольную Школу
20 вересня, 1 ответа
IP телефония
20 вересня, 1 ответа