Підприємство закривається. Порядок дій при ліквідації

TAXman, 01 вересня

Власники підприємства можуть прийняти рішення про його ліквідацію (припинення). Що для цього потрібно зробити?

Законодавством визначено лише мінімальний термін такої процедури – менше ніж за два місяці ліквідувати підприємство не вдасться (ст.60 ГКУ ).

Процедура ліквідації розпочинається із прийняття рішення про ліквідацію. Для різних юридичних осіб існує різний порядок прийняття такого рішення. Найбільш поширеною організаційно – правовою формою юридичних осіб є господарське товариство і однією з підстав для ліквідації є рішення вищого органу товариства.

Для акціонерного товариства таким органом є загальні збори акціонерів (ст.41 Закону про госптовариства), а рішення оформляється протоколом. Рішення приймається не менше 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, а збори визнаються правомочними, якщо в них прийняли участь акціонери, що мають не менше 60% голосів.

Для ТОВ і ТДВ таким органом є збори учасників. Рішення приймається простою більшістю голосів і оформляється протоколом зборів учасників.

Уразі ліквідації приватного або дочірнього підприємства рішення приймає його власник.

Після прийняття рішення про його ліквідацію власник має негайно письмово у довільній формі повідомити про це орган, що здійснив державну реєстрацію для внесення до Єдиного державного реєстру відповідного запису. Для цього заявнику необхідно подати або направити рекомендованим листом державному реєстратору нотаріально засвідчену копію рішення засновників щодо припинення юридичної особи, а також документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про прийняття рішення про ліквідацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації (газети “Голос України”, “Урядовий кур’єр”, “Бюлетень державної реєстрації”).

Повідомлення про ліквідацію, що публікується, повинно містити таку інформацію :

- відомості про юридичну особу (найменування, код, місцезнаходження)

- підстави для прийняття рішення щодо припинення (ліквідації)

- місце і дату внесення запису до ЄДР про прийняття рішення щодо припинення

- дату призначення та відомості про ліквідаційну комісію чи ліквідатора

- порядок і строк заявлення кредиторами вимог до юридичної особи, яка припиняється.

Щодо строку заявлення вимог, то він не може бути меншим за два місяці з дня опублікування повідомлення. Тому в повідомленні потрібно зазначати, що претензії кредиторів прийнаються протягом двох місяців за адресою підприємства.

З моменту призначення власниками (учасниками або органом, що прийняв рішення про ліквідацію) ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Комісія може виступати в суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

Зазвичай ліквідатором призначають директора. Основне завдaння ліквідаційної комісії – завершення діяльності підприємства з найменшою шкодою як для його засновників , так і для його контрагентів.

Зняття з обліку в податкових органах.

Голова ліквідаційної комісії зобов’язаний подати до податкової такі документи :

- заяву про припинення за формою 8-ОПП

- оригінал довідки за формою 4-ОПП (про взяття на облік)

- копію розпорядчого документа про ліквідацію

- копію розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії

У 10-денний термін після подачі заяви подається перший ліквідаційний баланс, після закінчення строку заявлення кредиторами вимог складається проміжний ліквідаційний баланс. Після завершення всіх розрахунків складається ліквідаційний баланс, який затверджується учасниками юридичної особи.

На підставі заяви 8-ОПП податковою приймається рішення про проведення позапланової виїзної перевірки, яка може тривати до одного місяця. Після цього треба підписати обхідний лист, а це два десятка підписів. Після чого можна отримати довідку за формою №22-ОПП про відсутність заборгованості, яка діє два місяці. За цей час необхідно встигнути завершити всі процедури в державного реєстратора.

Зняття з обліку в державних фондах.

У Пенсійному фонді, фондах соціального страхування (ФСС) перевірні процедури займають менше часу, ніж в податкової.

Для зняття з обліку ліквідаційній комісії необхідно в 10-денний термін з дня прийняття рішення подати до зазначених фондів відповідну заяву. Передбачено такі максимальні строки проведення перевірок :

- Пенсійний фонд – 10 днів

- ФСС від нещасного випадку – 15 днів

- ФСС з непрацездатності – 15 днів

- ФСС на випадок безробіття – 10 днів.

Після проведеної перевірки і за відсутності заборгованості фонди видають довідки про зняття підприємства з свого обліку.

Закриття рахунків.

Усі поточні рахунки в установах банку закриваються, крім одного для проведення ліквідаційної процедури. А цей один рахунок потрібно закрити не пізніше дати складання акта перевірки податковою інспекцією.

Також необхідно отримати довідку із архівної установи про прийняття документів, які підлягають довгостроковому зберіганню.

Внесення запису про припинення.

Для внесення до ЄДР запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи ліквідаційна комісія після закінчення процедури ліквідації повинна подати державному реєстратору такі документи :

  • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією;

  • свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
  • оригінал установчих документів;
  • акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, який затверджено рішенням засновників (учасників) або уповноваженого ними органу;
  • довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по податках, зборах;
  • довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості;
  • довідки відповідних органів фондів соціального страхування про відсутність заборгованості;
  • довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення документів без розгляду , повинен у трьохденний строк внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

Дата цього запису означає повну ліквідацію юридичної особи.

Знищення печатки

При ліквідації підприємства його керівництво зобовязане здати в органи внутрішніх справ печатки і штампи підприємства для знищення. Для одержання квитанції про знищення подається відповідне клопотання, печатки і штампи, їх відбитки у двох примірниках і документи про оплату послуг.

Після знищення печаток нарешті можна сказати : ”Все закінчилось”.

Питання, пов’язані із ліквідацією підприємства, можна обговорити на нашому форумі тут :

«Регистрация юридических и физических лиц» або тут : «Предпринимательская деятельность : Ликбез» або тут : «как закрыть предпринимательство» або тут : «ликвидация предприятия»

Приєднуйтесь і разом ми знайдемо вирішення ваших проблем.

19 відгуків

Прокоментировать

Юлія
22 червня 2008 р. в 20:49

Допоможіть з актом ліквідаційної комісії! Де-небуть є примірний зразок?

TAXman
24 червня 2008 р. в 12:22

Акт може бути довільної форми, аби державний реєстратор його прийняв. У податкову інспекцію акт не подається, її цікавить лише ліквідаційний баланс у формі річної звітності.

Максим
30 липня 2008 р. в 09:31

Допоможіть знайти форму рішення засновника про ліквідацію приватного підприємства. Дякую.

Катерина
6 жовтня 2008 р. в 17:21

Дуже добре!!

Nightmare
18 грудня 2008 р. в 05:19

Допоможіть знайти зразок ліквідаційного балансу. Дякую.

TAXman
10 січня 2009 р. в 23:00

Може хтось допоможе, я не знайшов.

Irina
23 грудня 2008 р. в 11:03

1) До ДПІ та Фондів надається звичайна копія протоколу, чи також завірена нотаріально?
2) Для подачі документів до РДА необхідна довіреність на представника. Вона також засвідчується нотаріально?

TAXman
25 грудня 2008 р. в 18:55

До ДПІ завіряти копію рішення не потрібно, а до держреєстратора треба. До РДА уповноважений представник предявляє паспорт та документ, що засвідчує його повноваження. Тут досить печатки юридичної особи, а не нотаріуса.

kesh
23 лютого 2009 р. в 19:05

Есть вопросы по регистрации!!? Могу помочь. Просто так!

TAXman
25 лютого 2009 р. в 21:21

Предлагаю пообщаться на форуме

Наталья
18 березня 2009 р. в 15:51

идет процес ликвидации предприятия, ожидаем комплексную налоговую проверку уже 5 месяц, нужно ли сдавать отчеты в налоговую и какие, если все фонды ЗП закрыты, р/с закрыт, люди уволены, есть ликвидационный баланс, 8-ОПП, 4-ОПП, свидетельство НДС сдали?

TAXman
13 квітня 2009 р. в 21:37

Протягом 10 днів з дня подачі заяви платник податків має скласти ліквідаційний баланс і подати його в податкову. При отриманні заяви від платника про зняття з обліку податкова у місячний термін приймає рішення про проведення документальної перевірки платника і в місячний термін така перевірка має бути завершена. До завершення документальної перевірки підприємство має закінчити всі операції, які можуть мати податкові наслідки, оскільки при наявності податкової заборгованості платник податків не може бути знятий з обліку. Що робити коли пройшло вже 5 місяців - ніде не описано. Можна звернутися із заявою до керівництва ДПІ і нагатати про себе. Останнім часом питання своєчасності зняття з обліку контролюється, тому вас повинні перевірити і надати довідку про відсутність заборгованості.

Valeriy
22 березня 2009 р. в 16:49

Допоможіть знайти форму рішення засновника про ліквідацію приватного підприємства юридичної особи. Дякую.

Лесь
10 квітня 2009 р. в 08:51

вже давали лінк)дивіться коментарі вищє!

Tet
10 квітня 2009 р. в 15:51

Добрый день! Подскажите пожалуйста сколько должно быть членов в ликвидационной комиссии ООО?
На данный момент сотрудников нет, есть только 2 собственника ООО

TAXman
13 квітня 2009 р. в 21:22

Склад і кількість членів ліквідаційної комісії законодавством не визначено, тому рішення про ліквідацію власники підприємств приймають на власний розсуд. До складу комісії можуть входити засновники, представники керівництва підприємства, його працівники, незалежні спеціалісти. Бажана присутність головного бухгалтера або іншого спеціаліста з податків та обліку. Зазвичай до ліквідаційної комісії входять не менше ніж дві - три особи.

lena_t_2
12 червня 2009 р. в 13:49

После принятия решения о ликвидации и публикации в газете еще может начисляться зарплата, поступать средства на р/с?

Наталка
20 липня 2009 р. в 17:36

Як встановлюється оплата праці ліквідаційної комісії?

 

Новий коментар

Я не спамер: введите суму 3+2


 

Від авторів блогу

Про блог — прочитайте перед початком

Замовити консультацію - з питань ведення бізнесу чи оподаткування

Відповіді на питання - вже розвязано 43 питань

Володимир Тихонов - мій профіль на Google+


 
 

Бизнес форум

Последние темы:

Смарт браслет
15 серпня, 1 ответа