Створюємо приватне підприємство

TAXman, 16 серпня

Що таке приватне підприємство, хто є засновниками ?

Приватне підприємство (ПП) згадується тільки в Господарському кодексі. Так, приватним є підприємство, що діє:

- на основі приватної власності одного або декількох громадян та його (їх) праці або з використанням найманої праці;

- на основі приватної власності суб’єкта господарювання – юридичної особи.

Отже, засновниками ПП можуть бути або тільки фізичні особи (обмежень щодо кількості немає, але якщо кількість быльше 10 осіб, то це вже має бути акціонерне товариство ) , або тільки одна юридична особа.Коли ПП буде створюватись декількома фізичними особами, то воно вважатиметься корпоративним підприємством. Це значить, що статутний капітал буде розділений на частки (частка кожного засновника визначається у статуті). Проте від цього ПП не стає господарським товариством. Для деяких господарських товариств (АТ, ТОВ, ТДВ) законодавством передбачений мінімальний розмір статутного капіталу.

Отже, одна з переваг ПП – засновник має можливість визначити розмір статутного капіталу на власний розсуд.

Недоліком є те, що порядок створення і діяльності ПП окремим законом не врегульований, тому доводиться користуватися загальними нормами ЦК та ГК України. Конкретні питання діяльності ПП (розподіл дивідендів та ін.) треба детально прописати в статуті, формулювання повинні бути чіткі та недвозначні.

Статутний капітал ПП.

Статутний капітал має бути сформований в принципі, це вимога ГК. Формується статутний капітал за рахунок внесків засновників як грошовими коштами, так і цінними паперами, речами, об’єктами інтелектуальної власності.

Рішення про формування статутного капіталу приймається одночасно з рішенням про створення ПП (якщо засновників декілька, оформляється протокол зборів засновників).

У рішенні (протоколі) вказуються:

- розмір статутного капіталу;

- у яких частках статутний капітал розподіляється між засновниками, якщо їх декілька;

- склад цінностей, якими наповнюється статутний капітал (грошові кошти, майно тощо);

- порядок і результати оцінки майна (складається акт оцінки, який підписується всіма засновниками);

- строки і порядок сплати внесків, передачі майна до статутного капіталу.Якщо внесок грошовими коштами – то треба відкрити поточний рахунок в банку, підтвердженням буде довідка банку. Передачу майна можна оформити актом приймання-передачі (можуть підписати засновник і майбутній директор). Якщо передається майно, то повинен бути документ, що підтверджує право власності

- рішення про затвердження статуту.

Власником усіх переданих до статутного капіталу цінностей стає ПП. Правовстановними документами є статут та акт приймання-передачі майна.

Реєстрація ПП

Ви прийняли рішення про створення, сформували статутний капітал і затвердили статут. Далі треба зареєструвати ПП. Відповідно зо Закону 755.

Етап1. Підготовка і подання документів державному реєстратору.

Засновницькими документами для ПП є рішення про створення (див. зразок) і статут (ст.57,63 ГК).

Статут повинен містити такі відомості:

- найменування ПП.

- Мету та предмет діяльності

- Розмір і порядок створення статутного капіталу

- Порядок розподілу прибутків і збитків

- Органи управління, їх компетенцію

- Умови реорганізації та ліквідації

- Інші відомості, що не суперечать законодавству.

Відомості про місцезнаходження вказувати не обов’язково, вони вносяться до Єдиного державного реєстру ( ЄДР) при реєстрації і фіксуються в свідоцтві про ДР.

Коли документи готові, засновник або уповноважена особа подає держреєстратору особисто або рекомендованим листом з описом укладення :

- заповнену реєстраційну картку на проведення ДР

- примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення засновників (зборів) про створення ПП

- два примірники статуту

- документ про сплату реєстраційного збору (10НМДГ – 170 грн.). Документи мають бути складені державною мовою, реєстраційна картка заповнена друкованими літерами. Підписи засновників на статуті повинні бути посвідчені у нотаріуса (ст.8 Закону 755).

Етап 2. Перевірка документів і внесення відомостей про ПП до ЄДР.

Якщо відсутні підстави для відмови в ДР, то держреєстратор вносить до реєстраційної картки ідентифікаційний код ( код ЄДРПОУ), а до ЄДР – запис про проведення державної реєстрації ПП. Реєстрація проводиться у 3-х денний термін. Дата внесення запису до ЄДР і є датою державної реєстрації ПП.

Етап 3. Видача свідоцтва про держреєстрацію.

Не пізніше наступного робочого дня з дати ДР держреєстратор повинен оформити і видати на руки засновнику або уповноваженій особі (або надіслати рекомендованим листом) свідоцтво про державну реєстрацію ПП. Одночасно повинні видати й один примірник оригіналу статуту з відміткою про реєстрацію.

Далі інформацію про реєстрацію ПП органи статистики, податкової, фондів отримають від держреєстратора. На підстав цієї інформації ПП буде поставлено на облік у цих органах. За бажанням, до податкової і до Фонду із тимчасової втрати працездатності можна звернутися особисто.

Крім того, потрібно буде отримати в місцевому органі МВС дозвіл на виготовлення печаток і штампів і відкрити рахунок у банку.

Після цього можна розпочинати свою діяльність.

Успіху.

ЗРАЗОК

Рішення про створення приватного підприємства.

м.Київ . 20 січня 2008р.

Засновник Петров Петро Петрович прийняв рішення :

- створити приватне підприємство ” Шанс”;

- сформувати статутний капітал у розмірі 7000 (семи тисяч) гривень, наповнив його грошовими коштами на суму 5000 (п’яти тисяч) гривень і майном , а саме персональним комп’ютером “CELERON 800/128”,, оціненим на суму 2000 (двох тисяч) гривень;

- уповноважити прийняти зазначене майно у статутний капітал приватного підприємства Тарасюка Тараса Тарасовича;

- затвердити статут приватного підприємства.

Засновник ____________ Петров П.П.

. (підпис)

Тут надаю зразок Статуту приватного підприємства.

Питання, пов’язані із створенням приватного підприємства, можна обговорити на нашому форумі тут :

«Частное предприятие и уставной капитал» або тут : «частное предприятие. как ввести в учредители еще одно физическое лицо» або тут : «ЧП порядок смены директора» або тут : «Закрытие ЧП» або тут : «переоформление частного предприятия»

Приєднуйтесь і разом ми знайдемо вирішення ваших проблем.

Олег
3 травня 2008 р. в 23:40

Допоможіть будь ласка з написанням статуту. Вишліть статут колективного підприємсятва, або ПП що був прийнятий до реєстрації.
Дуже дякую.

TAXman
7 травня 2008 р. в 12:30

Дивіться 07.05.08, надаю зразок Статуту приватного підприємства.

Тетяна
7 квітня 2009 р. в 00:42

Підкажіть, будь ласка, якщо інвалід 2 групи оформлює на себе документи як Приватний підприємець, чи має він якісь пільгі при оподаткуванні?

TAXman
7 квітня 2009 р. в 16:39

При реєстрації і в питаннях оподаткування пільги для інвалідів не передбачені.

Anonymous
19 серпня 2008 р. в 13:52

Всім Привіт! Порадьте будь-ласка яку краще обрати систему оподаткування для Приватного підприємства яке буде працювати в сфері надання послуг та використовувати найману працю ???

Anonymous
19 серпня 2008 р. в 13:53

або де можна доступно про це почитати ??? Дякую!

TAXman
11 вересня 2008 р. в 14:10

Більшість ПП працює на спрощеній системі оподаткування - 6 або 10% (єдиний податок). Детально проконсультуватися можна в податкових інспекціях - діють підрозділи масово - роз'яснювальної роботи. Про спрощену систему можна почитати тут

Роман
28 жовтня 2008 р. в 14:56

А якщо на пыдприэмствы багато майна йогог описувати повністю тобто ( модель и т.д) ???

TAXman
31 жовтня 2008 р. в 14:19

Я не чув про спрощену процедуру опису майна. Це питання можна буде незабаром винести на форум.

Віталька
9 грудня 2008 р. в 14:51

мне срочно нужно опредиление: предприятие - это....

TAXman
15 грудня 2008 р. в 16:23

1. Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.

2. Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.

3. Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту.

4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

Усі ці визначення із Господарського кодексу

Ольга
10 грудня 2008 р. в 18:05

Доброго дня! Підкахіть чи є різниця у ФОП та СПД? Чи мона зареєструватися як приватний підприємець, але мати на печатці не прізвище, а якусь назву?

TAXman
15 грудня 2008 р. в 16:15

ФОП - це фізична особа - підприємець (назва згідно Закону №755 "Про державну реєстрацію ...") або приватний підприємець. Раніше називали СПД - фізична особа. СПД може бути і юридична особа. На печатці ФОП мусить бути прізвище, ім'я , по-батькові, ідентифікаційний номер.

Т.Л.
16 грудня 2008 р. в 11:47

Чи можливо перетворити ЗАТ в ПП?

TAXman
18 грудня 2008 р. в 19:20

У законодавстві згадується тільки перетворення ЗАТ у ВАТ. Можливо, у когось це і вийшло зробити. А можливо легше провести процедуру припинення юридичної особи і створення приватного підприємства.

Володимир
25 січня 2009 р. в 16:20

Привіт!
У мене таке запитання - для відкриття кафе чи бару потрібно реєструватися як ПП чи просто юридичною особою? Взагалі, можливо є десь повне пояснення процедури створення кафе.
Дякую!!!

TAXman
26 січня 2009 р. в 10:16

Конкретна процедура створення кафе ніде не прописана. А щоб займатися будь-якою господарською діяльністю, обов'язково потрібно здійснити державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (юридичну або фізичну особу - підприємця).

Тарас
4 лютого 2009 р. в 20:57

Чи можливо бути одночасно ФОП та засновником, директором, бухгалтером ПП.
Як податкова ставитимется до госп діяльності якщо мое ПП буде продавати продукцію ФОП (мені)
Вибачте за дурне запитання. :)

TAXman
5 лютого 2009 р. в 22:41

Можете бути ким захочете, обмежень немає. Якщо ви нічого не будете приховувати , платити податки, то й податкова буде ставитись нормально (в крайньому разі надіятись на це треба).

Світлана
10 лютого 2009 р. в 14:06

Скажіть, засновнику ПП не йде робочій стаж? Для цого потрібно ще займати якусь посаду в своєму ПП? Дякую!

TAXman
12 лютого 2009 р. в 22:24

Ні, стаж не зараховується. Для цього потрібно оформити трудову книжку, отже працювати у штаті цього підприємства.

Юрфакер
15 лютого 2009 р. в 01:54

Як створити власну юридичну кантору(фірму). Що для цього потрібно? П.С.Кантора надаватиме всі юридичні послуги, окрім нотаріальних.

TAXman
16 лютого 2009 р. в 23:38

Для початку не помішає визначитись із спеціалізацією. Коло юридичних питань дуже широке, тому краще розпочати діяльність із тих питань, якими ви володієте найкраще. А не хапатись за все підряд. Потім треба визначитись організаційно. Може почати із самого простого - зареєструватись приватним підприємцем. Якщо є декілька тисяч гривень і не лякає трохи складніша процедура реєстрації -створюйте приватне підприємство. Якщо у вас чи колег - засновників є більше 100 тис. грн. і масштабні плани розвитку - то можна подумати над створенням ТОВ (сума внесків до статутного фонду повинна перевищувати 50 тис. грн.). Тут крім статуту ще потрібен засновницький договір і рішення зборів засновників про створення. Для певних видів діяльності потрібні додаткові документи (на право зайняття адвокатською діяльністю).

Irina
17 лютого 2009 р. в 21:02

підкажіть будь-ласка, що роботи і кому підписувати Акт приймання-передачі при створенні ПП, якщо засновник і директор це одна особа

TAXman
2 березня 2009 р. в 22:56

Чіткого роз'яснення я не знайшов. Моя думка така - якщо засновник один і він же є директором, то Акта приймання-передачі при створенні ПП оформляти не потрібно.

Евгений
3 березня 2009 р. в 16:17

Здравствуйте, подскажите какие документы запрашивает банк для оформления кредита под залог недвижимости. Пример: предприятию необходим кредит, имеются под залог основные средства - здания, силовые агрегаты, оборудование и пр. имущество. Возможно ли получить кредит под инвестиционный проект?

TAXman
5 березня 2009 р. в 22:08

В теперішніх складних умовах про умови надання кредиту щось ви не там розпитуєте. У кожного банку зараз свої фокуси.

Евгений
18 березня 2009 р. в 14:18

Кроме всего прочего отчет об оценке имущества (оценщик должен быть аккредитован банком). Оборудование в основном до 3-х лет. Кроме того по оборудованию в лучшие времена давали 50% от оценочной стоимости... как сейчас не скажу (уже с этим не работаю)
По недвижимости давали 70% от оценки, при условии что служба риск-менеджмента банка сочтет объект залога ликвидным.

DychenkoT
10 березня 2009 р. в 17:03

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при образовании частного предприятия, его название нужно каким либо способом оформлять у нотариуса? Я имею ввиду проверить нет ли таких названий в гос.реестре.

TAXman
12 березня 2009 р. в 21:42

Ні, у нотаріуса немає бази Єдиного державного реєстру. Тому він у цьому питанні допомогти не може. У державного реєстратора засновник юридичної особи має право зарезервувати найменування юридичної особи строком на два місяці.

Елена
18 березня 2009 р. в 15:10

добрий день! Підкажіть, будь ласка,
1. якщо Засновник приватного підприємства водночас є і ФОП і директором ПП, має він право не нараховувати собі З/П. якими документами керуватись ?
2. Якщо немає діяльності на приватному підприємстві, а є найманий директор, як оформити наказ, що йому не нараховується з/п ?
Дякую.

TAXman
13 квітня 2009 р. в 21:02

Якщо на підприємстві найманий працівник (в т.ч. і директор) буде отримувати зарплату меншу, законодавчо встановлений мінімум, то таке підприємство буде знаходитись під особливою увагою контролюючих органів в т.ч. податкової.

Роман
22 березня 2009 р. в 00:54

Підкажіть будьласка! Чи можна зареєструвати приватне підприємство в орендованій квартирі, оренда якої є строком на 2 місяці!?
Чи можуть мені відмовити у державній реєстації!

TAXman
3 квітня 2009 р. в 16:16

Зареєструвати приватне підприємство ви зможете без проблем. Поки що державний реєстратор не здійснює ніякої перевірки адреси. Проблеми можуть виникнути пізніше, коли юридичну адресу буде перевіряти податкова міліція. Реєстрація на квартирі є підозрілою для них. У крайньому разі будуть вимагати документ про виведення квартири із житлового фонду.

Андрій
29 березня 2009 р. в 12:30

У мене запитання такого змісту:
1.Хочу зареєструвати приватне підприємство "А" в м. Тернополі, буду юридична особа.

Але є один нюанс - у мене в паспорті реєстрація (прописка) в Хмельницькій області, чи не створить мені це пробеми в тому що потрібно реєструватися в м. Хмельницьку, звітність подавати в Хмельницький (їєдити туди зовсім не вигідно), і фактично в м. Тернополі живу на оренді (квартирі) уже 5 років і так і дальше планую жити?
Яку адресу потрібно вказувати при реєстрації юридичної особи, яка адреса може бути вказана по фактичному місцезнаходженні фірми? всі листи, довідки куди будуть відправлятися.. по реєстрації в паспорті - по адресі ніжно не живе, за мноючислиться просто дім і город.
Що робити? Чи в обовязковому порядку мені потрібно виписуватися і приписуватися в Тернополі щоб заеєструвати фірму в Тернополі? чи всетаки можна зареєструвати фірму і повністю бути незалежним від Хмельницької ПДІ, пенсійних фонді і іншших установ - і повністю проплачувати всі внески в м. Тернополі. буду вдячний.

TAXman
3 квітня 2009 р. в 16:58

Засновник ПП може проживати в будь-якій області і приписка тут ролі не грає. Головне - яка буде зареєстрована юридична адреса, де буде офіс. Є випадки, коли орендована квартира є офісом. Але тут вже податкова може придертися - який вид діяльності, чи квартира перебуває в житловому фонді. Де юридична адреса - там і ПП буде братися на податковий облік, в ту ДПІ буде подаватися звітність.

Олена
16 квітня 2009 р. в 12:02

Підкажіть, будь ласка, як правильно вчинити. Хочу створити ПП для того, щоб займатися тогівлею і послугами - збудувати кафе на березі ставка в сільській місцевості. Ставок орендує фемерське господарство,яке займається вирощуванням риби, а мені пропонують збуудувати на березі їхнього ставка кафе. Як створити ПП я зрозуміла, а як мені зазначити юридичну адресу ПП виникли труднощі. І як бути з тим,що земля не моя - допоможе договір оренди??? Вельми вдячна зарання за відповідь :)

Андрій
16 квітня 2009 р. в 12:24

Дякую за відповідь.
Ситуація в данний час така:
1. Приписка в м. Тернопіль у мене вже є (юридична адреса)у всіх інстанція я числюся в місті. реєструю приватне підприємство юридичну особу в місті.
2. фактичне місце знаходження про нього запитання (мені в Статут вказувати місце знаходження, це орендоване приміщення і через рік я можу змінити місце діяльності)? чи фактичну адресу діяльності можна вказати тільки в податковій коли будуть виписувати свідоцтво? як простіше і правильніше?
3. Виникло запитання. якщо я буду засновником і директором приватного підприємства юридична особа, то маю я право працювати в іншому приматному малому підприємстві якщо вона є теж юридичною особою в податковій. тобто я можу займати дві посади одночасно в двох ПП юридичних особах???
4. я можу зарплату директору не платити ,якщо я ним і буду - як це оформити, чим керуватися і на що зсилатися?

дуже вам вдячний за відповіді на мої попередні запитання. вони мені допомогли визначитися у виборі.

Odis
29 квітня 2009 р. в 23:35

Цікавий у вас форум, багато корисного.
Я теж хотів поставити вам запитання шановний Податківець:
Підкажіть, якою є майнова відповідальність засновників приватного підприємства - повна, усім своїм майном, чи лише в межах вкладів (самого майна підприємства) і де це передбачено.
Наперед вдячний!

gornostal
19 травня 2009 р. в 17:04

1) есть ли еще какая-либо разница между ООО и ЧП кроме чем в размере уставного фонда?
2) что лучше, создавать двум учредителям сейчас ЧП, а через некоторое время реорганизовывать в ООО (когда заработаются деньги), либо сразу тужиться на ООО?
3) в ЧП полноценная бухгалтерская отчетность? чем-то отличается от ООО или такая же??
в общем суть вопроса в том, больше ли гемора с ООО нежели чем с ЧП по умолчанию??

Олег
18 липня 2009 р. в 17:53

на рахунок отримання ліцензії на проведення монтажа електроосвітлення і силової електрики де можна отримати?

Alex
28 липня 2009 р. в 20:32

Фізичні особи відповідають за свої зобовязання особистим майном, ТзОВ в межах часток у статутному фонді, а для ПП що небудь такого плану передбачено

Ілько
29 липня 2009 р. в 15:23

Доброго дня, шановний TAXman. Питання полягають в наступному:
1. Засновники: дві людини. маємо на меті заснувати видавництво. було вирішено реєструвати його як ПП. для того шоб мати повноціні права видавати книжки цього достатньо?
2.я вважаю що треба зареєструвати само ВИДАВНИЦТВО, для того щоб можна було використовувати ISBN і іншими правами видавництва. Який процес реєстрації видавництва. і чи впливає розмір статутного капіталу на це.
3. якими печатками для документації або від чого лиця підписувати і затверджувати документацію. від лиця ПП чи від видавництва. ци в нашому випадку це одне і те саме і печать одна.

abrahas
5 серпня 2009 р. в 13:18

Підкажіть будь-ласка, яку максимальну кількість працівників я можу взяти на роботу у штат, який максимальний об*єм виручки у рік повинен бути і при ліквідації підприємства хто і якою часткою грошей відповідає?

 

Новий коментар

Я не спамер: введите суму 9+1


 

Від авторів блогу

Про блог — прочитайте перед початком

Замовити консультацію - з питань ведення бізнесу чи оподаткування

Відповіді на питання - вже розвязано 43 питань

Володимир Тихонов - мій профіль на Google+


 
 

Бизнес форум

Последние темы:

Печь булерьян в дом
21 вересня, 1 ответа
Как Открыть Футбольную Школу
20 вересня, 1 ответа
IP телефония
20 вересня, 1 ответа